VĂN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

*

*

*

*
*

UBND buôn bản đăng mua nội dung những văn bạn dạng quy phi pháp luật lên trang tin tức điện tử.

Danh mục văn phiên bản quy phi pháp luật về xử lý vi phạm hành thiết yếu còn hiệu lực luật pháp (1)

(Ban hành dĩ nhiên Công văn số 309 /STP-XDKTVBQPPL ngày 22 /02/2021 của Sở bốn pháp)

STT

Tên loại

văn bản

Số, ký hiệu; ngày,

tháng, năm

ban hành văn bản

Tên call của văn bản/

Trích yếu câu chữ của văn bản

Thời điểm

có hiệu lực

Ghi chú

01

Luật

15/2012/QH13

Xử lý phạm luật hành chủ yếu 2012

02

Luật

67/2020/QH14

Xử lý vi phạm hành chính sửa thay đổi 2020

03

Pháp lệnh

09/2014/UBTVQH13

Về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại toàn án nhân dân tối cao nhân dân bởi Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

04

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐTP

Hướng dẫn thi hành phương pháp của điều khoản về coi xét, ra quyết định áp dụng phương án xử lý hành thiết yếu tại tandtc nhân dân do Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân nhân dân tối cao ban hành

05

Nghị định

81/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn và giải pháp thi hành dụng cụ xử lý vi phạm hành chính

06

Nghị định

97/2017/NĐ-CP

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CPngày 19 mon 7 năm 2013 của cơ quan chính phủ hướng dẫn và phương án thi hành nguyên tắc xử lý phạm luật hành chính

07

Nghị định

19/2020/NĐ-CP

Về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành điều khoản về xử lý vi phạm hành chính

08

Nghị định

55/2009/NĐ-CP

Về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

09

Nghị định

98/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm luật hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, sale xổ số

10

Nghị định

48/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CPquy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực marketing bảo hiểm, kinh doanh xổ số

11

Nghị định

99/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm luật hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

12

Nghị định

107/2013/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành năng lượng nguyên tử

13

Nghị định

109/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt phạm luật hành chủ yếu trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

14

Nghị định

111/2013/NĐ-CP

Quy định chính sách áp dụng giải pháp xử lý hành chính giáo dục đào tạo tại xã, phường, thị trấn

15

Nghị định

56/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung cập nhật một điều của Nghị định 111/2013/NĐ-CPquy định chính sách áp dụng phương án xử lý hành chính giáo dục và đào tạo tại xã, phường, thị trấn

16

Nghị định

112/2013/NĐ-CP

Quy định vẻ ngoài xử phát trục xuất, giải pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm luật theo giấy tờ thủ tục hành chủ yếu và làm chủ người nước ngoài vi bất hợp pháp luật nước ta trong thời gian làm giấy tờ thủ tục trục xuất

17

Nghị định

17/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP về quy định bề ngoài xử phát trục xuất, biện pháp tạm giữ người, dẫn giải người phạm luật theo giấy tờ thủ tục hành bao gồm và cai quản người nước ngoài vi phi pháp luật việt nam trong thời hạn làm thủ tục trục xuất

18

Nghị định

115/2013/NĐ-CP

Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm luật hành bao gồm bị trợ thì giữ, trưng thu theo giấy tờ thủ tục hành chính

19

Nghị định

31/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CPquy định về quản lí lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chủ yếu bị tạm thời giữ, tịch kí theo giấy tờ thủ tục hành chính

20

Nghị định

120/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

21

Nghị định

129/2013/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành bao gồm về thuế và cưỡng chế thi hành ra quyết định hành bao gồm thuế

22

Nghị định

131/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

23

Nghị định

28/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CPquy định xử phạt phạm luật hành chủ yếu về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CPquy định xử phạt phạm luật hành chủ yếu trong nghành nghề văn hóa, thể thao, phượt và quảng cáo

24

Nghị định

134/2013/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu trong nghành nghề dịch vụ điện lực, bình yên đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

25

Nghị định

138/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm luật hành bao gồm trong nghành giáo dục

26

Nghị định

144/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chủ yếu về bảo trợ, cứu vớt trợ làng mạc hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

27

Nghị định

158/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

28

Nghị định

162/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt phạm luật hành bao gồm trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

29

Nghị định

165/2013/NĐ-CP

Quy định việc quản lý, thực hiện và hạng mục phương tiện, máy kỹ thuật nghiệp vụ được thực hiện để phân phát hiện phạm luật hành chính về trơ khấc tự, an ninh giao thông và bảo đảm an toàn môi trường

30

Nghị định

166/2013/NĐ-CP

Quy định về chống chế thi hành đưa ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính

31

Nghị định

167/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt phạm luật hành chủ yếu trong nghành nghề an ninh, lẻ tẻ tự, bình an xã hội; phòng, chống tệ nạn xóm hội; chống và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

32

Nghị định

173/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt phạm luật hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

33

Nghị định

208/2013/NĐ-CP

Quy định giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và cách xử trí hành vi chống bạn thi hành công vụ

34

Nghị định

221/2013/NĐ-CP

Quy định chính sách áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào đại lý cai nghiện bắt buộc

35

Nghị định

136/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CPquy định cơ chế áp dụng giải pháp xử lý hành thiết yếu đưa vào cửa hàng cai nghiện bắt buộc

36

Nghị định

02/2014/NĐ-CP

Quy định cơ chế áp dụng, thi hành giải pháp xử lý hành chủ yếu đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc

37

Nghị định

71/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật đối đầu về cách xử lý vi phi pháp luật trong nghành nghề dịch vụ cạnh tranh

38

Nghị định

79/2015/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành bao gồm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

39

Nghị định

132/2015/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành bao gồm trong nghành giao thông mặt đường thủy nội địa

40

Nghị định

20/2016/NĐ-CP

Quy định các đại lý dữ liệu đất nước về xử lý vi phạm luật hành chính

41

Nghị định

31/2016/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề giống cây trồng, bảo đảm và kiểm dịch thực vật

42

Nghị định

04/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CPquy định xử phạt phạm luật hành bao gồm trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo đảm và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31 mon 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề dịch vụ thú y.

43

Nghị định

50/2016/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề kế hoạch và đầu tư

44

Nghị định

95/2016/NĐ-CP

Quy định về xử phạt phạm luật hành chủ yếu trong nghành nghề thống kê

45

Nghị định

155/2016/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành bao gồm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

46

Nghị định

03/2017/NĐ-CP

Về kinh doanh casino

47

Nghị định

06/2017/NĐ-CP

Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và đá bóng quốc tế

48

Nghị định

41/2017/NĐ-CP

Sửa đổi nghị định về xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong vận động thủy sản; nghành nghề dịch vụ thú y, giống thiết bị nuôi, thức ăn chăn nuôi; thống trị rừng, cách tân và phát triển rừng, đảm bảo an toàn rừng và cai quản lâm sản

49

Nghị định

90/2017/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm luật hành chính trong lĩnh vực thú y

50

Nghị định

104/2017/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành thiết yếu trong nghành phòng, phòng thiên tai; khai thác và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; đê điều

51

Nghị định

65/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CPquy định về xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề phòng, phòng thiên tai; khai thác và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; đề điều

52

Nghị định

119/2017/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành bao gồm trong nghành nghề dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường và tính toán và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

53

Nghị định

139/2017/NĐ-CP

Quy định xử phạt phạm luật hành bao gồm trong hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng; khai thác, chế biến, tởm doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, marketing vật liệu xây dựng; cai quản công trình hạ tầng kỹ thuật; marketing bất hễ sản, trở nên tân tiến nhà ở, thống trị sử dụng nhà cùng công sở

54

Nghị định

21/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CPquy định xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu trong hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng; khai thác, chế biến, ghê doanh tài nguyên làm vật tư xây dựng, sản xuất, sale vật liệu xây dựng; làm chủ công trình hạ tầng kỹ thuật; sale bất rượu cồn sản, cải tiến và phát triển nhà ở, làm chủ sử dụng nhà với công sở

55

Nghị định

142/2017/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong lĩnh vực hàng hải

56

Nghị định

41/2018/NĐ-CP

Quy định xử phạt phạm luật hành chính trong lĩnh vực kế toán, truy thuế kiểm toán độc lập

57

Nghị định

55/2018/NĐ-CP

Quy định về xử phạt phạm luật hành chính trong nghành nghề phân bón

58

Nghị định

64/2018/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu trong lĩnh vực giống đồ gia dụng nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

59

Nghị định

115/2018/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm luật hành chính về an ninh thực phẩm

60

Nghị định

162/2018/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm luật hành bao gồm trong lĩnh vực hàng ko dân dụng

61

Nghị định

151/2018/NĐ-CP

Về sửa đổi, bổ sung cập nhật Nghị định điều khoản về điều kiện đầu tư, sale thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cục Tài chính

62

Nghị định

35/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ Lâm nghiệp

63

Nghị định

42/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề thủy sản

64

Nghị định

45/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt phạm luật hành chủ yếu trong nghành du lịch

65

Nghị định

46/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm luật hành bao gồm trong nghành nghề dịch vụ thể thao

66

Nghị định

63/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành bao gồm trong nghành nghề quản lý, sử dụng gia tài công; thực hành thực tế tiết kiệm, phòng lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bội bạc nhà nước

67

Nghị định

71/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành bao gồm trong nghành hóa chất và vật tư nổ công nghiệp

68

Nghị định

75/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề cạnh tranh

69

Nghị định

88/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu trong nghành nghề dịch vụ tiền tệ với ngân hàng

70

Nghị định

91/2019/NĐ-CP

Về xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong nghành đất đai

71

Nghị định

100/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành bao gồm trong nghành giao thông đường bộ và con đường sắt

72

Nghị định

15/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô con đường điện, công nghệ thông tin và thanh toán điện tử

73

Nghị định

18/2020/NĐ-CP

Về xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề dịch vụ đo đạc và bản đồ

74

Nghị định

28/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong nghành lao động, bảo đảm xã hội, đưa fan lao động Việt Nam đi làm việc việc ở quốc tế theo hòa hợp đồng

75

Nghị định

36/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề tài nguyên nước cùng khoáng sản

76

Nghị định

82/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thực hiện án dân sự; phá sản doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã

77

Nghị định

96/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo đảm biên giới quốc gia

78

Nghị định

98/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt phạm luật hành chủ yếu trong vận động thương mại, sản xuất, mua sắm hàng giả, hàng cấm và đảm bảo an toàn quyền lợi fan tiêu dùng

79

Nghị định

99/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt phạm luật hành chính trong nghành nghề dịch vụ dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

80

Nghị định

117/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong nghành y tế

81

Nghị định

119/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu trong chuyển động báo chí, chuyển động xuất bản

82

Nghị định

125/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt phạm luật hành chủ yếu về thuế, hóa đơn

83

Nghị định

128/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành thiết yếu trong nghành nghề hải quan

84

Nghị định

156/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt phạm luật hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị phần chứng khoán

85

Thông tư

186/2013/TT-BTC

Hướng dẫn triển khai xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ phí, lệ phí

86

Thông tư

31/2014/TT-BTC

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực thống trị giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP chính sách xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đối kháng

87

Thông tư

95/2014/TT-BQP

Hướng dẫn thực hành Nghị định 120/2013/NĐ-CP về xử phạt phạm luật hành bao gồm trong nghành nghề quốc phòng, cơ yếu đuối

88

Thông tư

130/2014/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm luật hành chính trên vùng biển, đảo và thềm châu lục của nước vn

89

Thông tư

11/2015/TT-BKHCN

Quy định cụ thể và lí giải thi hành một số trong những điều của Nghị định 99/2013/NĐ-CP về cơ chế xử phạt phạm luật hành bao gồm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

90

Thông tư

40/2015/TT-BCA

Quy định áp dụng phương tiện, sản phẩm công nghệ kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an quần chúng để phát hiện phạm luật hành chính về đơn thân tự, bình yên giao thông và bảo đảm môi trường

91

Thông tư

12/2016/TT-BGTVT

Hướng dẫn thi hành một trong những điều của Nghị định 132/2015/NĐ-CP giải pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông mặt đường thủy nội địa

92

Thông tư

22/2016/TT-BKHCN

Quy định chủng loại văn bạn dạng sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt phạm luật hành chính và giải quyết và xử lý khiếu nại trong lĩnh vực khoa học cùng công nghệ

93

Thông tư

153/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTChướng dẫn xử phạt vi phạm luật hành bao gồm trong lĩnh vực thống trị giá trên Nghị định 109/2013/NĐ-CP phương pháp xử phạt phạm luật hành chính trong lĩnh vực cai quản giá, phí, lệ phí, hóa đối kháng

94

Thông tư

05/2017/TT-BTC

Hướng dẫn việc quản lý, lâm thời ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính

95

Thông tư

06/2017/TT-BGTVT

Quy định các bước sử dụng phương tiện, sản phẩm kỹ thuật nhiệm vụ và sử dụng kết quả thu được trường đoản cú phương tiện, sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong nghành giao thông đường bộ

96

Thông tư

37/2017/TT-BGTVT

Quy định chủng loại biên bản, mẫu quyết định sử dụng vào xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông mặt đường bộ, đường tàu

97

Thông tư

03/2018/TT-BXD

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP chính sách về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng; khai thác, chế biến, tởm doanh tài nguyên làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; cai quản công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, trở nên tân tiến nhà ở, quản lý sử dụng nhà với công sở

98

Thông tư

08/2018/TT-BGTVT

Quy định mẫu biên bản, mẫu đưa ra quyết định sử dụng vào xử phạt phạm luật hành chính nghành hàng hải

99

Thông tư

18/2018/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tứ 12/2016/TT-BGTVThướng dẫn thực hành Nghị định 132/2015/NĐ-CP dụng cụ xử phạt phạm luật hành bao gồm trong nghành giao thông mặt đường thủy nội địa

100

Thông tư

34/2018/TT-BGTVT

Quy định về chủng loại biên bản, mẫu đưa ra quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề dịch vụ hàng không dân dụng

101

Thông tư

143/2018/TT-BQP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2014/TT-BQP trả lời thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm luật hành chính trên vùng biển, hòn đảo và thềm lục địa của nước cùng hòa làng mạc hội nhà nghĩa nước ta

102

Thông tư

07/2019/TT-BCA

Quy định về những biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành thiết yếu thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân

103

Thông tư

87/2019/TT-BTC

Về phía dẫn thực hiện xử phạt vi phạm luật hành chính trong nghành nghề dịch vụ kho bạc bẽo nhà nước

104

Thông tư

27/2020/TT-BCT

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục vận động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chủ yếu và triển khai biện pháp nghiệp vụ của lực lượng cai quản thị trường

105

Thông tư

29/2020/TT-BTC

Về phía dẫn triển khai việc xử phạt vi phạm hành bao gồm trong nghành nghề quản lý, sử dụng tài sản công

106

Thông tư

90/2020/TT-BTC

Quy định những biểu mẫu thực hiện để xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ hải quan tiền

107

Thông tư

173/2020/TT-BQP

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 96/2020/NĐ-CP mức sử dụng về xử phạt phạm luật hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo đảm an toàn biên giới non sông