Từ điển anh việt chuyên ngành

     
*

Bạn đang xem: Từ điển anh việt chuyên ngành

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation

Xem thêm: Hướng Dẫn Vận Chuyển Chó Bằng Đường Hàng Không Cần Điều Kiện Gì?

Từ điển Anh Việt siêng ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
*
translate
*
translate /træns"leit/
*
ngoại cồn từ dịch, phiên dịch khổng lồ translate an English book into Vietnamese dịch một cuốn sách tiếng Anh sang trọng tiếng Việt đưa sang, trở thành khổng lồ translate emotion into action thay đổi tình cảm thành hành động lớn translate dream into reality biến chuyển ước mơ thành hiện tại khổng lồ translate opetry into music đưa thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ lớn translate Lenin"s teachings into reality triển khai lời dạy của Lê-nin giải thích, xem như là kindly translate xin ông vui lòng giải thích rõ mang đến ý ông mong muốn nói vày not translate my hesitation as ill-will xin anh chớ coi sự ngần ngừ của tôi là thiếu thiện ý thuyên chuyển (một vị giám mục) thanh lịch địa phận không giống truyền lại, truyền đạt lại (bức điện) (toán học); (kỹ thuật) cho tịnh tiến chuyên ngành kinh tế tài chính phiên dịch chăm ngành kỹ thuật biên dịch biến hóa chuyển thay đổi dịch dịch rời gán thông ngôn Lĩnh vực: toán và tin dịch, thông dịch phân chia Lĩnh vực: điện lạnh tịnh tiến chuyên ngành chuyên môn Lĩnh vực: năng lượng điện tử & viễn thông dịch, biên dịch
*