TỪ ĐIỂN ANH VIỆT ANH

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển anh việt anh

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

quý khách hàng có thể thiết lập app Phần mềm từ điển bên trên Windows để tra từ điển thuận tiện khi đọc văn uống bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học tập rộng lớn biết nhiều (định ngữ) gồm tính chất từ điển, bao gồm đặc điểm sách vở a dictionary style: văn uống sách vở dictionary English: giờ Anh sách vở
thỏng mục
contents dictionary entry : điểm vào thỏng mục công tác
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống tự điển tài nguim ban bố
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ điển cam kết hiệu xung quanh kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký kết hiệu quanh đó phức hợp
computer dictionary : trường đoản cú điển máy tính
descriptor dictionary : trường đoản cú điển biểu thị
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : trang bị từ bỏ từ điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kiệu xung quanh
frequency dictionary : tự điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển mối cung cấp thông báo
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng từ điển mối cung cấp đọc tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống tự điển tài ngulặng thông báo
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích hòa hợp
machine dictionary : tự điển máy
main dictionary : từ bỏ điển thiết yếu
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển gửi vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển địa chỉ
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Các Loại Ghế Cho Người Thoát Vị Đĩa Đệm Tốt Nhất Năm 2021, Tư Thế Ngồi Và Nằm Cho Người Thoát Vị Đĩa Đệm

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive sầu, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciadanh sách, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish