TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỮU CƠ 11

Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây khó khăn nhất cho những em trong bài toán hiểu cùng ghi nhớ con kiến thức. Chính vì như thế Kiến Guru sẽ biên soạn bài bác Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ một bí quyết đầy đủ, dễ dàng nhớ độc nhất vô nhị về hiđrocacbon để hỗ trợ các em.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa hữu cơ 11

I. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Đại cưng cửng hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp hóa học của cacbon trừ những hợp chất đơn giản dễ dàng như CO, CO2, những muối cacbonat, các hợp chất xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải bao gồm cacbon, thông thường sẽ có hiđro, hay gặp gỡ oxi với nitơ, sau đó đến những halogen, lưu huỳnh, photpho...

+ links hoá học nhà yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, hèn bền nhiệt, dễ cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ các phản ứng thường diễn ra chậm và không hoàn toàn, không tuân theo một hướng tuyệt nhất định.

+ con số các hợp hóa học hữu cơ khoảng 10 triệu chất, so với các chất vô cơ chỉ có tầm khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn)

hiđrocacbon không no (có cả liên kết đơn và các liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử gồm vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần yếu tắc và công thức phân tử:

+ Công thức tổng quát (CTTQ): cho biết thành phần định tính các nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho thấy chất cơ học đó mang lại chứa cha nguyên tố C, H và O.

+ Công thức đơn giản dễ dàng nhất (CTĐGN): cho biết thêm tỷ lệ về con số các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: CH2O tức thị trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1: 2 :1.

+ bí quyết phân tử (CTPT): cho biết thêm số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

Ví dụ: cùng với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta bao gồm C2H4O2.

Để xác định được bí quyết phân tử cần biết thành phần các nguyên tố và trọng lượng mol phân tử của nó.

- so với định tính với định lượng các nguyên tố:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- Xác định khối lượng mol phân tử:

+ dựa vào tỉ khối so với không gian hoặc đối với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ những chất khó, hoặc không mờ hơi: xác định bằng cách thức nghiệm lạnh giỏi nghiệm sôi.

2. Kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ

- bí quyết cấu tạo:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- Thuyết kết cấu hoá học:

+ vào phân tử hóa học hữu cơ, các nguyên tử link với nhau theo như đúng hoá trị và theo một đồ vật tự duy nhất định. Thiết bị tự link đó được call là kết cấu hoá học.

Sự thay đổi thứ trường đoản cú tự liên kết đó sẽ tạo ra chất mới.

+ vào phân tử hóa học hữu cơ, cacbon gồm hoá trị 4. Hầu như nguyên tử cacbon kết phù hợp với các nguyên tử của những nguyên tố và kết hợp trực tiếp với nhau chế tạo thành đa số mạch cacbon khác biệt (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của những chất phụ thuộc vào nhân tố phân tử (bản hóa học và con số các nguyên tử) và cấu trúc hoá học tập (thứ trường đoản cú liên kết của những nguyên tử).

3. Đồng đẳng với đồng phân

- Đồng đẳng: các chất có đặc thù hoá học tựa như nhau nhưng hơn kém nhau một hoặc các nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là các chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: những chất tất cả cùng phương pháp phân tử cơ mà khác về cấu tạo hoá học.

Ví dụ: Cùng phương pháp là C2H6O, bao gồm 2 công thức cấu trúc là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) với CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Link hoá học trong hợp chất hữu cơ

- các chất hữu cơ rất có thể có các liên kết đơn, liên kết đôi hay links ba.

- links hiđro là loại links yếu, tạo cho giữa nguyên tử hiđro biến hóa năng động và nguyên tử tất cả độ âm điện cao. Loại links này tác động lớn mang đến độ rã trong nước, đến ánh nắng mặt trời sôi, nhiệt độ nóng chảy của rất nhiều chất.

5. Phản nghịch ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là phần đa hợp hóa học hữu cơ có hai thành phần là cacbon với hiđro.

1. Ankan:

- dãy đồng đẳng ankan (parafin): phương pháp tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ có đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được một đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C vào nhánh. Lúc số C làm cho nhánh ngay số C mạch thiết yếu thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân trả chỉnh.

- bí quyết tính nhanh: 3

- call tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía C sát nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + an.

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- đặc thù vật lí:

+ nhẹ hơn nước, phần đông không rã trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, các ankan tiếp theo sau là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm các liên kết đơn.

- tính chất hoá học:

+ làm phản ứng đặc thù của ankan là phản nghịch ứng thế.

Nguyên tử C vào ankan bị thay thế bởi nhân tố halogen khi phát sáng hoặc đun nóng và ưu tiên núm vào H sinh sống C bậc cao.

+ phản bội ứng tách: Dưới ánh nắng mặt trời và xúc tác say đắm hợp, ankan có phân tử khối nhỏ tuổi bị bóc tách thành các anken tương ứng.

Xem thêm: Tour Hà Nội Quy Nhơn Giá Rẻ 2021 Từ Hà Nội, Tour Hà Nội

+ bội phản ứng đốt cháy:

+ vào công nghiệp: chưng chứa phân đoạn dầu mỏ, ta nhận được ankan.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

2. Anken:

- hàng đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken có đồng phân cấu trúc (mạch C và vị trí nối đôi) và đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng để đặt liên kết đôi. Ta được những đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh với nối đôi, khám nghiệm hoá trị C. Khi số C làm cho nhánh ngay số C mạch bao gồm thì dừng.

Điền H để sở hữu đồng phân trả chỉnh.

Khi 2 nhóm nỗ lực của nguyên tử C mang nối đôi khác biệt thì sẽ xuất hiện đồng phân hình học. Nếu những nhóm vắt ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) có phân tử khối lớn hơn nằm về cùng phía với nối đôi vẫn là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, cất nối đôi, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía ngay sát nối đôi nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu – số chỉ vị trí nối đôi – en.

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử bao gồm một liên kết đôi, trong những số ấy có một links π cùng một link σ.

- đặc thù vật lí:

+ nhẹ hơn nước, ko tan trong nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ khi M tăng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và cân nặng riêng tăng dần.

- tính chất hoá học của anken:

+ bội nghịch ứng sệt là bội phản ứng cùng (vì có liên kết π kém bền, dễ dẫn đến phá huỷ):

Anken cộng H2 ra đời ankan tương ứng; cộng với halogen giỏi hợp hóa học halogen ra đời dẫn xuất halogen; cùng với nước sinh ra ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cùng hợp hóa học không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên gắn vào C bậc thấp, còn X ưu tiên tích hợp C bậc cao.

+ phản bội ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, trong phân tử có 2 nối đôi.

- cách làm tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien gồm 2 nối đôi thường xuyên nhau, ankađien có 2 nối đôi biện pháp một nối 1-1 (ankađien liên hợp, áp dụng nhiều nhất), ankađien có 2 nối đôi biện pháp nhau những nối đôi....

- tính chất hoá học: Ankađien có tính chất hoá học tựa như anken.

4. Ankin:

Ankin là các hiđrocacbon mạch hở, vào phân tử đựng một nối ba.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin tất cả đồng phân mạch C với đồng phân địa điểm nối ba, không tồn tại đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để đặt link ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và nối ba, khám nghiệm hoá trị C. Lúc số C làm nhánh thông qua số C mạch thiết yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, chứa nối ba, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía ngay sát nối tía nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch chủ yếu – số chỉ địa điểm nối bố – in.

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- thương hiệu thông thường:

- tính chất hoá học: Ankin gia nhập phản ứng cộng, trùng vừa lòng và những ank-1-in tham gia phản ứng thế.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

5. Dãy đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là rất nhiều hiđrocacbon thơm, trong phân tử đựng một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- phương pháp tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen có đồng phân về địa điểm nhóm ankyl trên vòng và cấu tạo mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 vị trí C trên vòng chính là 6 vị trí để gắn nhánh.

+ ví như số C của nhánh trường đoản cú 3 trở lên sẽ có được đồng phân cấu trúc mạch C của nhánh.

- thương hiệu gọi: Tên team ankyl + benzen.

+ Đánh số làm sao để cho chỉ số nhánh nhỏ tuổi nhất.

+ ví như 2 team thế ở trong phần 1,2 với nhau, ta điện thoại tư vấn là ortho- (o-).

+ giả dụ 2 team thế ở phần 1,3 với nhau, ta call là meta- (m-).

+ ví như 2 nhóm thế tại đoạn 1,4 cùng với nhau, ta hotline là para- (p-).

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen rất bền bỉ vững vì tất cả 3 links đơn đan xen 3 link đôi.

- tính chất hoá học:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

Mong rằng cùng với phần Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ về hiđrocacbon trên đây để giúp các em nắm vững kiến thức hoá hữu cơ và sẵn sàng tốt nhằm học mọi chương tiếp theo.