PHÒNG ĐÀO TẠO DUY TÂN

quý khách hàng vẫn xem bản rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem với tải ngay bản không thiếu thốn của tài liệu tại đây (379.05 KB, 5 trang )


Bạn đang xem: Phòng đào tạo duy tân

Câu 2 :

2.1 Tạo File có tên M ọ .docx với thử khám phá và nội du g hư au

2.2 Thiết lập khổ giấy 4 ca h ef 3c igh 2 5c 2c , bottom=2centimet 2.3 Đ nh dạng nội du g ă mồi nhử F Ti e New R a Size 13 ca h u l trái, yêu cầu

2.4 Nội du g ă bạn dạng cấu hình thiết lập giản biện pháp chiếc single; Giả cách ạn: Before 6pt, After 0pt

2.5 Soạn thả nh dạ g ă bản sau

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG ĨA IỆT NAM

RƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

Số: 1234/TB-ĐHDT Đ Nẵng, ngày 16 tháng 05 ă 2015

THÔNG BÁO

V/v nhập học liên thông

T ườ g Đại học tập Duy Tâ hô g bá ch :

Tên ngành: KẾ OÁN ... Mã ngành: 52340101

182 Nguyễ Vă Li h TP. Đ Nẵ g ể làm thủ tục nhập học.

 Hồ hậ học tập gồ :

1. Bả h bằ g ố ghiệ T u g cấ h ặc Ca ẳ g 2. Bả a giấy khai i h

3. Giấy cắ chuyể i h h ạ Đ Đả g ếu tất cả


(2)

BÀI 2

Câu 1:Thiết lập g W d O i centimet.

Câu 2: Thực hiện tại văn bản files ă phiên bản theo những thử dùng sau:

2.1 Thiết lập khổ giấy 4 ca h ef 3c igh b 2c

2.2 Đ nh dạng nội du g ă bả F Ti e New R a Size 13 ca h u l trái, bắt buộc

2.3 Nội du g ă bạn dạng tùy chỉnh cấu hình giản giải pháp dòng single; Giả cách ạn: Before 6pt, After 0pt

2.4 Soạn thả nh dạ g ă phiên bản sau

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG ĨA IỆT NAM

VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

Số: 1234/BGDĐT

V/v tổng kết công tác tuyển chọn sinc năm trước Hà nội, ngày 04 mon 10 ă năm trước

Kính gửi: - Các Đại học, Học việ T ườ g ại học

Thực hiện tại tổng kết công tác tuyể i h ă 2014, Vụ giáo dục và đào tạo ại học tập trân trọng kính mời:

Clỗi g ì h hội gh ;

STT ỜI GIAN NỘI DUNG

1 7h30 – 8h00 Đó khách

2 8h00 – 9h30 Bá cá cô g ác uyể sinc năm trước 3 9h30 – 10h30 Thả uậ

4 10h30 – 11h00 Tổ g kế hội gh

P. Ó Ụ RƢỞNG Ụ GIÁO DỤC ĐẠI ỌC PGS- . Nguyễ ị La Phường. ƣơ g

ĐẠI CỒ VIỆT
(3)

Tạo File mang tên M ọ .docx với kinh nghiệm với văn bản nh dạng hỏng

sau:

2.1 Thiết lập mẫu giấy 4 ca h ef 3c igh 2.5cm, top=2centimet, bottom=1centimet 2.2 Đ nh dạng nội du g ă bẫy F Ti e New R a Size 13 ca h u l trái, phải.

2.3 Nội dung ă bản thiết lập giản phương pháp mẫu single; Giả giải pháp ạn: Before 6pt, After 0pt.

2.4 Soạn thả nh dạ g ă bản sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG ĨA IỆT NAM

RƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự vày – Hạnh phúc Đ Nẵng, ngày 07 tháng 05 ă 2016

GIẤY BÁO DỰ THI

T ường Đại học Duy Tân thông báo cho thí sinch tham dự kì thi tuyể i h ă 2015

1. Thông tin thí sinc Họ cùng thương hiệu thí sinc :

Số báo danh : Ngày sinc :

Phòng thi : Đ a iểm :

2. Các sách vở và giấy tờ mang theo  Giấy báo tham gia dự thi này

 Giấy chứng minh dân chúng

Ơ ĐỒ PHÒNG THI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TS. Lê Nguyên Bảo

Yêu cầu:

- Soạn thả nh dạ g ă phiên bản

- Chè F e ch ă bản cùng với công bố “K ảo sát Tin học ăm 2016” sinh hoạt l ái chè „số trang” sinh sống l buộc phải của Footer.

M

Cầu thang

Tầng 1 Tầng 2

Phòng 101

Phòng 102

Phòng 201


(4)

BÀI 4

Câu 1. Thiết lập khổ giấy 4 ca h ef 3c igh b 2c

Câu 2. Soạn thả nh dạ g ă bản sau: (nội du g ă bản Font Time New R a Size 13 ca h u l trái, phải). Sinc viên áp dụng những chuyên môn biên soạn thảo sau: Equation, Drop cap, Columns, Tab, Shapes, Table, Border and shading, Bullets, Numbering, Footer, Page Number ...



b

a

n

i i

i
i

i

xxx

xx

x

1

3

3 2 3 3

3

hô g huầ B g hư 360 của Yah giỏi B gge của G g e Faceb k ạ g xã hội ả qua ây bạ có hể dễ dàng d g ì kiế cũ g hư kế bạ ới hữ g

gười bạ khô g h que biế Mộ khi bạ ã kế bạ ới 1 ai ó ê faceb k ọi “ ộ g ĩ h” của gười cơ
cũ g ẽ ược facebook thông báo đến bạ biế


(5)

CÔNG Y ĐIỆN LỰC 3 Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc Đ Nẵ g g y 04 há g 08 ă 2017

THÔNG BÁO

Thực hiện nay tổng kế 5 ă iển knhị hệ thố g iệ ô g hô Ba giá bán ốc thông tin những Ông (bà) mang tên vào list bên dưới ây

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN Ị GHI CHÚ

1 NGUYỄN MINH HUY GIÁM ĐỐC Điện lực Liên Chiểu

2 LÊ THANH TẤN GIÁM ĐỐC Điện lực Cđộ ẩm Lệ

3 NGƠ QU NG TRƯỞNG PHĨ GIÁM ĐỐC Điện lực S T

Đú g úc 8h30 g y 10 tháng 08 ă 2017 ến tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (số 01 Nguyễ Vă Li h) ể dự họp tổng kết.

C ƢƠNG RÌN LỄ ỔNG KẾ 1. Tulặng ba nguyên nhân, reviews ại biểu

2. Phát biểu knhì mạc 3. Nội dung Lễ tổng kết

 Báo cáo của Cô g y Điện lực 3  Bá cá Điện lực những Quận
 Thảo luận

 Kết luận 4. Phát biểu bế mạc

Câu 3. Chèn Footer cùng với nội du g: “Khảo ngay cạnh Tin học 2019” sinh hoạt l trái, ckém số trang sinh sống l nên


Xem thêm: Bảng Giá Các Gói Cước 3G Của Vinaphone Giá Rẻ Được Đăng Ký Nhiều Nhất 2021

Tài liệu liên quan


*
Quản trị kế hoạch nhành dạy dỗ đào tạo- Đại học Quốc Gia Thành Phố Hà Nội.doc 21 784 2
*
phần mềm quản lí công văn ngôi trường đại học Duy Tân.doc 47 1 2
*
Thực trạng công tác quản lý bỏ ra chi phí bên nước cho huấn luyện và giảng dạy Đại học 67 853 9
*
THÔNG BÁO Công knhì cam đoan quality đào tạo và huấn luyện của lịch trình đào tạo và huấn luyện ĐH ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông Năm học 2011-2012 6 575 0
*
THÔNG BÁO Công knhị cam đoan unique huấn luyện của chương trình đào tạo và huấn luyện đại học ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông Năm học 2011-2012 5 479 0
*
THÔNG BÁO Công khai cam kết unique đào tạo và huấn luyện của lịch trình đào tạo ĐH ngành Khoa học tập Máy tính Năm học 2011-2012 5 530 1
*
Chương thơm trình khung dạy dỗ giảng dạy ĐH ngành Công nghệ kinh nghiệm môi trường thiên nhiên 14 1 2
*
Trường Đại Học Duy Tân thông tin 2 1 0
*
Cmùi hương trình đào tạo và giảng dạy đại học ngành C 4 422 0
*
Chương thơm trình đào tạo và huấn luyện đại học- ngành tinh chỉnh auto 1 423 0
*


Tài liệu chúng ta search tìm đang chuẩn bị download về


(379.05 KB - 5 trang) - Phòng Đào Tạo - Đại học Duy Tân
Tải phiên bản không thiếu thốn ngay
×