Phim cổ điển châu âu

     

Nhà xây cất Giorgio Armani từng nói phong cách truyền thống thanh lịch sẽ không khi nào lỗi thời.

Bạn đang xem: Phim cổ điển châu âu

Nếu bạn muốn làm theo lời khuyên răn đó, cách tốt nhất là xem xét lại những bộ phim retro.


1. Inglourious Basterds (2009)9 bu1ed9 phim cu00f3 phong cu00e1ch cu1ed5 u0111iu1ec3n thanh lu1ecbch khiu1ebfn bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 ru1eddi mu1eaft 0Inglourious Basterds lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 phim nu00f3i vu1ec1 chiu1ebfn tranh Mu1ef9 - u0110u1ee9c vị Quentin Tarantino lu00e0m u0111u1ea1o diu1ec5n vu00e0 viu1ebft ku1ecbch bu1ea3n. Mặc dù nu1ed9i dung phim khu00f4ng hu1ec1 lu00e3ng mu1ea1n nhu01b0ng cu00e1c khu00e1n giu1ea3 nu1eef khu00f4ng thu1ec3 ngu01b0ng mu01a1 mu1ed9ng vu1ec1 nhu1eefng bu1ed9 cu00e1nh retro tuyu1ec7t u0111u1eb9p.2. Revolutionary Road (2008)9 bu1ed9 phim cu00f3 phong cu00e1ch cu1ed5 u0111iu1ec3n thanh lu1ecbch khiu1ebfn bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 ru1eddi mu1eaft 1Bu1ed9 phim u0111u01b0u1ee3c lu1ea5y bu1ed1i cu1ea3nh giu1eefa nhu1eefng nu0103m 1950. Giu1eefa nhu1eefng nhỏ ngu01b0u1eddi tu1ec9nh lu1ebb, Frank vu00e0 April Willer tu1ef1 coi mu00ecnh lu00e0 tu1ea7ng lu1edbp trung lu01b0u vu00e0 u01b0u1edbc ao u0111u01b0u1ee3c chuyu1ec3n u0111u1ebfn Paris. Thu1eddi trang cu1ee7a nu1eef chu00ednh tou00e1t ra vu1ebb cu1ed5 u0111iu1ec3n, u0111u01a1n giu1ea3n vu00e0 cu00f3 tu00ednh u1ee9ng du1ee5ng cao.3. The Edge of Love (2008)9 bu1ed9 phim cu00f3 phong cu00e1ch cu1ed5 u0111iu1ec3n thanh lu1ecbch khiu1ebfn bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 ru1eddi mu1eaft 2Nu0103m 1940 tu1ea1i Anh Quu1ed1c cu00f3 4 ngu01b0u1eddi du00ednh vu00e0o cu00e1c mu1ed1i quan tiền hu1ec7 gu1ea7n nhu01b0 chu1ec9 du1eabn u0111u1ebfn bi ku1ecbch. Tu00ecnh yu00eau, su1ef1 ghen tuông tuu00f4ng vu00e0 su1ef1 phu1ea3n bu1ed9i u0111u01b0a hu1ecd vu00e0o mu1ed9t vu1ef1c thu1eb3m khu00f4ng thu1ec3 thou00e1t ra u0111u01b0u1ee3c. Thu1eddi trang trong phim u0111u01b0u1ee3c thiu1ebft ku1ebf theo hu01b0u1edbng cu1ed5 u0111iu1ec3n tinh tu1ebf pha mu1ed9t chu00fat tu00e1o bu1ea1o u0111u1ec3 miu00eau tu1ea3 tu00ecnh cu1ea3nh ru1ed1i ren cu1ee7a cu00e1c nhu00e2n vu1eadt.4. An Education (2009)9 bu1ed9 phim cu00f3 phong cu00e1ch cu1ed5 u0111iu1ec3n thanh lu1ecbch khiu1ebfn bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 ru1eddi mu1eaft 3Jenny 16 tuu1ed5i, lu00e0 mu1ed9t nghu1ec7 su0129 cello tu00e0i nu0103ng vu00e0 lu00e0 mu1ed9t cu00f4 gu00e1i tru1ebb u0111u00e0ng hou00e0ng. Cuu1ed9c u0111u1eddi Jenny u0111u1ed5i khu00e1c lúc cu00f4 gu1eb7p David, mu1ed9t chu00e0ng trai su00e0nh u0111iu1ec7u, gu1ea5p u0111u00f4i tuu1ed5i cu00f4, lu00e1i mu1ed9t chiu1ebfc xe cộ thu1ec3 thao, khu00e1ch quen cu1ee7a cu00e1c cu00e2u lu1ea1c bu1ed9 tu01b0 nhu00e2n, vu00e0 cu00f3 mu1ed9t cuu1ed9c su1ed1ng phu00f3ng tu00fang. Theo mu1ea1ch cu00e2u chuyu1ec7n, phong cu00e1ch thu1eddi trang vintage cu1ee7a Jenny cu0169ng u0111u01b0u1ee3c biu1ebfn hu00f3a linh hou1ea1t. Lúc ru01a1i vu00e0o ru1eafc ru1ed1i, cu00f4 bu1eaft u0111u1ea7u cu00f3 nhu1eefng mu1eabu vu00e1y quu00e2y in hu1ecda tiu1ebft hiu1ec7n u0111u1ea1i.5. The Stepford Wives (2004)9 bu1ed9 phim cu00f3 phong cu00e1ch cu1ed5 u0111iu1ec3n thanh lu1ecbch khiu1ebfn bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 ru1eddi mu1eaft 4Nu1ebfu khu00f4ng cu00f3 cu00e1 tu00ednh mu1ea1nh mu1ebd, Joanna Eberhart u0111u00e3 bu1ecb 'u0111u1ed3ng hu00f3a' vu1edbi nhu1eefng ngu01b0u1eddi vu1ee3 robot khu00e1c u1edf vu00f9ng ngou1ea1i u00f4. u0110iu1ec3m chung cu1ee7a nhu1eefng cu00f4 vu1ee3 nu00e0y lu00e0 cu00f3 mu00e1i tu00f3c xou0103n u00f3ng u1ea3, trang su1ee9c ngu1ecdc trai vu00e0 vu00e1y thu00eau hoa.6.

Xem thêm: Chợ Nhật Tảo Điện Tử - Linh Phụ Kiện Điện Tử Khác

W.E. (2011)9 bu1ed9 phim cu00f3 phong cu00e1ch cu1ed5 u0111iu1ec3n thanh lu1ecbch khiu1ebfn bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 ru1eddi mu1eaft 5Mu1ed1i tu00ecnh lu00e3ng mu1ea1n cu1ee7a Vua Edward VIII vu1edbi ngu01b0u1eddi phu1ee5 nu1eef Mu1ef9 Wallace Simpson khiu1ebfn cu1ea3 xu00e3 hu1ed9i phu1eabn nu1ed9. Wallace Simpson u0111u00e3 tu1eebng ku1ebft hu00f4n. Cu00f2n nhu00e0 vua muu1ed1n u0111u1ebfn vu1edbi cu00f4 thu00ec phu1ea3i tu1eeb bu1ecf ngai vàng vu00e0ng. Cuu1ed9c tu00ecnh gu00e2y nhiu1ec1u tranh cu00e3i nhu01b0ng thu1eddi trang cu1ee7a hu1ecd thu00ec chu1ec9 nhu1eadn vu1ec1 vu00f4 su1ed1 lu1eddi khen.7. The Great Gatsby (2013)9 bu1ed9 phim cu00f3 phong cu00e1ch cu1ed5 u0111iu1ec3n thanh lu1ecbch khiu1ebfn bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 ru1eddi mu1eaft 6Cu1ea3 cuu1ed9c u0111u1eddi Gatsby u0111i gu00e2y du1ef1ng cu01a1 ngu01a1i, gia su1ea3n cu0169ng chu1ec9 u0111u1ec3 cu00f3 u0111u01b0u1ee3c ngu01b0u1eddi u0111u1eb9p Daisy. Lu00fd tu01b0u1edfng su1ed1ng cu1ee7a Gatsby bu1ecb phu1ea3n bu1ed9i mu00e0 u0111u1ebfn tu1eadn hu01a1i thu1edf cuu1ed1i cu00f9ng anh vu1eabn khu00f4ng biu1ebft. Nhu00e2n vu1eadt Daisy khiu1ebfn ngu01b0u1eddi xem khu00f4ng thu1ec3 thu00f4ng cu1ea3m nhu01b0ng gu thu1eddi trang cu1ee7a cu00f4 thu00ec lu1ea1i lu00e0 cu00e2u chuyu1ec7n khu00e1c. Nhu00f3m chuu1ea9n bu1ecb phu1ee5c trang phu1ea3i du00e0y cu00f4ng ghu00e9p nhiu1ec1u bu1ed9 quu1ea7n u00e1o khu00e1c nhau mu1edbi ra u0111u01b0u1ee3c mu1ed9t chiu1ebfc vu00e1y đến Daisy. Cu00e1c phu1ee5 kiu1ec7n, u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 bu1ed9 vu00f2ng tay ngu1ecdc trai cu1ee7a cu00f4 cu0169ng tru1edf thu00e0nh biu1ec3u tu01b0u1ee3ng thu1eddi trang vào lu00e0ng Hollywood.8. The Help (2011)9 bu1ed9 phim cu00f3 phong cu00e1ch cu1ed5 u0111iu1ec3n thanh lu1ecbch khiu1ebfn bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 ru1eddi mu1eaft 7Cu00e2u chuyu1ec7n diu1ec5n ra vu00e0o nhu1eefng nu0103m 1960 nu00ean hiu1ec3n nhiu00ean cu00e1c nhu00e0 thiu1ebft ku1ebf su1ebd chuu1ea9n bu1ecb thu1eddi trang cu1ee7a giai u0111ou1ea1n nu00e0y. Nhu1eefng ngu01b0u1eddi giu00fap viu1ec7c da mu00e0u khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c mu1eb7c quu1ea7n u00e1o u0111u1eb9p nhu01b0ng cu00e1c bu00e0 chu1ee7 da tru1eafng thu00ec luu00f4n xuu1ea5t hiu1ec7n ru1ea5t chu1ec9n chu. u0110u1eb7c biu1ec7t, cu00e1c bu00e0 chu1ee7 luu00f4n chu1ea3i mu00e1i tu00f3c cu1ee9ng nhu1eafc, 'mu00e1u lu1ea1nh' giu1ed1ng hu1ec7t nhu01b0 tu00ednh cu00e1ch cu1ee7a mu00ecnh.9. Head in the Clouds (2003)9 bu1ed9 phim cu00f3 phong cu00e1ch cu1ed5 u0111iu1ec3n thanh lu1ecbch khiu1ebfn bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 ru1eddi mu1eaft 8'Head in the Clouds' lu00e0 bu1ed9 phim chu00ednh ku1ecbch chiu1ebfn tranh Canada - Anh vì chưng John Duigan viu1ebft ku1ecbch bu1ea3n vu00e0 u0111u1ea1o diu1ec5n. Ku1ecbch bu1ea3n gu1ed1c nu00f3i vu1ec1 lu1ef1a chu1ecdn tu00ecnh yu00eau cu1ee7a nhu1eefng ngu01b0u1eddi tru1ebb tuu1ed5i vào bu1ed1i cu1ea3nh bu1ea5t u1ed5n chu00ednh tru1ecb ngu00e0y cu00e0ng gia tu0103ng vu00e0o cuu1ed1i nhu1eefng nu0103m 1930 u1edf chu00e2u u00c2u. Thu1eddi trang retro trong phim u0111u01b0u1ee3c u0111u01b0u1ee3c thiu1ebft ku1ebf theo phong cu00e1ch quyu1ebfn ru0169 vu00e0 tu00e1o bu1ea1o. Cu00e1c nhu00e2n vu1eadt nu1eef thu01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c mu1eb7c vu00e1y yu1ebfm, vu00e1y hu1edf lu01b0ng vu00e0 cu1ed5 u00e1o khou00e9t su00e2u.