Phiếu chi theo thông tư 107

     

Bên cạnh phiếu thu thì mẫu phiếu chi cũng là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của nhân viên kế toán. Mặc dù đây là mẫu phiếu quen thuộc với ngành kế toán nhưng với những bạn kế toán mới đi làm hay đang học trên trường thì để viết được mẫu phiếu chi đúng chuẩn cũng là một kỹ năng cần học tập. Bạn có thể tham khảo mẫu phiếu chi theo Thông tư 200, 133 và 107 được giới thiệu dưới đây để có thể lập được những mẫu phiếu chi đúng chuẩn nhé!


Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200

Đơn vị: ...............................

Bạn đang xem: Phiếu chi theo thông tư 107

PHIẾU CHI

Ngày ...... tháng ...... năm .......

Quyển số:..................

Số:............................

Nợ:...........................

Có:............................

Họ và tên người nộp tiền:...............................................................................................

Lý do nộp:.....................................................................................................................

Số tiền:...................................................................(Viết bằng chữ):...............................

Kèm theo:.................................................................................................Chứng từ gốc.

Ngày.... tháng.... năm...
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Thủ quỹ(Ký, họ tên)Người lập phiếu(Ký, họ tên)Người nhận tiền(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)


Mẫu phiếu chi theo Thông tư 133

Đơn vị: ............................

Ngày....tháng....năm.....

Quyển số: ....................

Số: ...............................

Nợ: ..............................

Có: ..............................

Họ và tên người nhận tiền: ........................................................................................

Lý do chi: ................................................................................................................

Số tiền:...................................... (Viết bằng chữ): .....................................................

Kèm theo: ............................................................... Chứng từ gốc: ..........................

Xem thêm: Doraemon Vương Quốc Chó Mèo, Doraemon Movie 25 : Nobita Và Vương Quốc Chó Mèo

Ngày.... tháng.... năm....
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Thủ quỹ(Ký, họ tên)Người lập phiếu(Ký, họ tên)Người nhận tiền(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.............................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:.......................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:......................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi theo Thông tư 107

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C41-BB

PHIẾU CHI

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

 

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nhận tiền:..............................................

Nội dung:.........................................

Số tiền: .......................(loại tiền).............................

(viết bằng chữ):..................................

Kèm theo:.....................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: ......................- Bằng số:........................

- Bằng chữ:...........................................

THỦ QUỸ(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..NGƯỜI NHẬN TIỀN(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:..................................

+ Số tiền quy đổi:..................................


Lưu ý khi viết phiếu chi

Lập phiếu chi là việc mà bất kỳ nhân viên kế toán nào cũng từng phải làm qua, vì vậy, để có thể lập được phiếu chi đúng chuẩn bạn cần lưu ý:

Ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị góc trên bên trái của Phiếu chiKhi lập phiếu chi phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếuPhiếu chi cần được đóng thành quyển, mỗi quyển phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chiDòng "Họ tên người nhận tiền": Ghi rõ họ tên người nhận tiềnDòng "Địa chỉ": Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, đơn vị công tác của người nhận tiềnDòng “Lý do nộp”: Ghi rõ nội dung chi tiềnDòng “Số tiền” phải ghi cả bằng số và bằng chữ để tránh sửa chữaDòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo. Nên ghi chi tiết tên từng loại chứng từ kèm theo

Phiếu chi cần được lập thành 03 liên, trình kế toán trưởng, giám đốc ký, sau đó thủ quỹ xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi rõ số tiền đã nhận, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào phiếu. Liên 01 lưu ở nơi lập phiếu, liên 02 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán để vào sổ kế toán, liên 03 giao cho người nhận tiền.

(Nếu sử dụng mẫu Phiếu chi 02 liên, 01 liên giao cho người nhận tiền, 01 liên doanh nghiệp giữ).

Chú ý:

Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹDoanh nghiệp đóng dấu liên phiếu chi giao cho người nhận tiềnDoanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể dùng mẫu Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200Các mẫu Phiếu chi này hiện có bán quyển in sẵn, có thể sử dụng được

Hy vọng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp ích cho công việc của bạn. Để tham khảo thêm những thông tin thú vị khác, hãy thường xuyên truy cập hanagaming.com nhé! Hẹn gặp lại bạn trong các bài viết sau!