Lưu Lượng Gió Của Quạt

Nội dung

Hướng dẫn cách chọn quạt thông gió phù hợp với không gianHướng dẫn công thức tính lưu lượng của quạt thông gió

Hãy cùng An Phú Quý tìm hiểu hướng dẫn công thức tính lưu lượng của quạt thông gió cần dùng cho không gian như thế nào là phù hợp và vị trí lắp đặt quạt để quạt đạt được hiệu quả tốt nhất, tiết kiệm điện. Hãy cùng tìm hiểu dưới bài viết sau đây nhé!

Hướng dẫn cách chọn quạt thông gió phù hợp với không gian

*
*
*

Trong đó:

QT- Lượng nhiệt thừa trong phòng, kCal/hIr, Iv – Entanpi của không khí thổi vào và hút ra phòng, KCal/kg. Trạng thái không khí hút ra chính là trạng thái không khí trong phòng.

Lưu lượng thông gió khử bụi

Lưu lượng không khí thông gió nhằm mục đích thải bụi phát ra trong phòng được xác định theo công thức:

Gb = Sc – So

Trong đó:Gb – Lượng bụi thải ra phòng, g/hSc – Nồng độ bụi cho phép trong không khí, g/m3So – Nồng độ bụi trong không khí thổi vào, g/m3

Bội số tuần hoàn

Khi thông gió theo yêu cầu điều kiện vệ sinh nói chung mà không vì một mục đích cụ thể nào đó thì người ta tính lưu lượng gió thông gió dựa vào bội số tuần hoàn. Bội số tuần hoàn là số lần thay đổi không khí trong phòng trong một đơn vị thời gian.

K = L : V (lần/giờ)

Trong đó:K – Bội số tuần hoàn, lần/giờL – Lưu lượng không khí cấp vào phòng, m3/hV – Thể tích gian máy, m3