Lee sin tiệc bể bơi

     

Ba trang phục mới: Miss Fortune Tiệc Bể Bơi, Fiora Tiệc hồ bơi và Taric Tiệc Bể Bơi sẽ tiến hành mở chào bán trong shop từ ngày 22/7 như sau:

*
Vật phẩmGiá RP
*
Miss Fortune Tiệc Bể Bơi230
*
Fiora Tiệc Bể Bơi230
*
Taric Tiệc Bể Bơi210

Ngoài ra, những biểu tượng và mẫu mã mắt dưới đây cũng sẽ được mở bán từ ngày 22/7:

*
Vật phẩmGiá RP
*
Biểu tượng Cua cáu Kỉnh10
Biểu tượng Cua Chiến10
Biểu tượng Cua Ngầu10
Biểu tượng Phao cứu vớt Sinh10 (hoặc 1500 IP)
Biểu tượng Vịt Cao Su10
Biểu tượng Choáng Váng10
Mẫu mắt Tiệc Bể Bơi69

Bên cạnh đó, để chế tạo điều kiện cho những người chơi ao ước sở hữu các trang phục Tiệc hồ bơi trước đây, chúng tôi sẽ mở tặng dành cho những vật phẩm từ thời điểm ngày 22/7 mang lại ngày 25/7 như sau:

*

 

Vật phẩmGiá RP
Draven Tiệc Bể Bơi180 -> 117 RP
Graves Tiệc Bể Bơi180 -> 126 RP
Lee Sin Tiệc Bể Bơi180 -> 117 RP
Leona Tiệc Bể Bơi180 -> 117 RP
Lulu Tiệc Bể Bơi230 -> 159 RP
Mundo Tiệc Bể Bơi180 -> 117 RP
Rek"Sai Tiệc Bể Bơi180 -> 126 RP
Renekton Tiệc Bể Bơi180 -> 117 RP
Zac Tiệc Bể Bơi180 -> 126 RP
Ziggs Tiệc Bể Bơi230 -> 159 RP
Tướng Draven99 -> 64 RP
Tướng Graves89 -> 58 RP
Tướng Lee Sin99 -> 64 RP
Tướng Leona99 -> 64 RP
Tướng Lulu99 -> 64 RP
Tướng Dr. Mundo59 -> 38 RP
Tướng Rek"Sai99 -> 64 RP
Tướng Renekton89 -> 59 RP
Tướng Zac99 -> 64 RP
Tướng Ziggs99 -> 64 RP
Tướng Taric59 -> 38 RP
Tướng Miss Fortune79 -> 51 RP
Tướng Fiora99 -> 64 RP
*
Taric Tiệc Bể Bơi

600 RP

(680 RP nếu chưa tồn tại tướng)

Miss Fortune Tiệc Bể Bơi
Fiora Tiệc Bể Bơi
Tướng Taric
Tướng Miss Fortune
Tướng Fiora
*
Graves Tiệc Bể Bơi

1100 RP

(1290 RP nếu chưa có tướng)

Lee Sin Tiệc Bể Bơi
Leona Tiệc Bể Bơi
Renekton Tiệc Bể Bơi
Ziggs Tiệc Bể Bơi
Taric Tiệc Bể Bơi
Miss Fortune Tiệc Bể Bơi
Fiora Tiệc Bể Bơi
Tướng Graves
Tướng Lee Sin
Tướng Leona
Tướng Renekton
Tướng Ziggs
Tướng Taric
Tướng Miss Fortune
Tướng Fiora
*
Taric Tiệc Bể Bơi

1065 RP

(1265 RP nếu chưa có tướng)

Miss Fortune Tiệc Bể Bơi
Fiora Tiệc Bể Bơi
Draven Tiệc Bể Bơi
Zac Tiệc Bể Bơi
Mundo Tiệc Bể Bơi
Rek"Sai Tiệc Bể Bơi
Lulu Tiệc Bể Bơi
Tướng Draven
Tướng Lulu
Tướng Dr. Mundo
Tướng Rek"Sai
Tướng Zac
Tướng Taric
Tướng Miss Fortune
Tướng Fiora

Chú ý: những gói dành cho những người chơi không sở hữu nhiều trang phục, chính vì vậy sẽ có mức giá RP về tối thiểu cho từng gói.