Giáo trình luật hiến pháp

     
*

Bạn đang xem: Giáo trình luật hiến pháp

Title:Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Phần 1) - Lưu hành nội bộ
Authors:Nguyễn Duy, PhươngTrần Việt, DũngNguyễn Thị Hoài, Phương
Keywords:pháp luậtGiáo trìnhLuật Hiến phápVIệt Nam
Issue Date:2015
Publisher:Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation:Xuất bản lần đầu
Series/Report no.:GT-LUAT;LHP1
Abstract:Luật Hiến pháp Việt Nam là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Các chế định, quy phạm của luật Hiến pháp Việt Nam là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi hoặc hủy bỏ các chế định, quy phạm của các ngành luật khác trong hệ thống Việt Nam. Vì vậy, muốn tìm hiểu hệ thống pháp luật của Việt Nam phải bắt đầu từ luật Hiến pháp Việt Nam. Sự hiểu biết luật Hiến pháp Việt Nam đóng góp vai trò rất quan trọng cho sự nghiệp phát triển của khoa học pháp lý Việt Nam. Nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy và học tập môn luật Hiến pháp Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế, chúng tôi tiến hành biên soạn Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - phần I để phục vụ sinh viên.
URI:http://hanagaming.com/handle/123456789/64
ISBN:978-604-912-375-7
Appears in Collections:Giáo trình phương tiện Hiến pháp nước ta (Phần 1) -Lưu hành nội bộ

FileDescriptionSizeFormat
GT Hien phap 1.pdfGT hình thức Hiến pháp Phần 1_2015968.09 kBAdobe PDFView/Open
Phan phu GT Hien phap 1.pdfPhần phụ GT hình thức Hiến pháp Phần 1_2015177.94 kBAdobe PDFView/Open

Xem thêm: Thông Tin Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai Mới Nhất, Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Show full vật phẩm record

Liên hệ