ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG TỔ HỢP XÁC SUẤT

... THPT Tổ: Tân oán - Tin KIỂM TRA TIẾT GIỮA CHƯƠNG Môn : Đại số Giải tích 11 Thời gian làm 45 phút ít Họ tên: .; Lớp :11 A… Điểm Lời phê Thầy giáo ĐỀ BÀI (Mã đề 1B) PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Trong ... THPT Tổ: Toán - Tin KIỂM TRA TIẾT GIỮA CHƯƠNG Môn : Đại số Giải tích 11 Thời gian làm cho 45 phút ít Họ tên: .; Lớp :11 A… Điểm Lời phê Thầy giáo ĐỀ BÀI (Mã đề 2A) PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Trong ... THPT Tổ: Tân oán - Tin KIỂM TRA TIẾT GIỮA CHƯƠNG Môn : Đại số Giải tích 11 Thời gian làm 45 phút ít Họ tên: .; Lớp :11 A… Điểm Lời phê Thầy giáo ĐỀ BÀI (Mã đề 2B) PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Trong...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra trắc nghiệm chương tổ hợp xác suất


*

... Tin KIM TRA 15 PHT CHNG Mụn : i s v Gii tớch 11 Thi gian lm bi 15 phỳt H v tờn: .; Lp :11 A yên ổn Li phờ ca Thy giỏo 8A Cõu a i tuyn hc sinh gii gm 18 em, ú cú hc sinch 12 , cú hc sinc 11 , cú ... Tin KIM TRA 15 PHT CHNG Mụn : i s v Gii tớch 11 Thi gian lm bi 15 phỳt H v tờn: .; Lp :11 A im Li phờ ca Thy giỏo 8B Cõu a i tuyn hc sinh gii gm 21 em, ú cú hc sinc 12 , cú hc sinc 11 , cú ... - Tin KIM TRA 15 PHT CHNG Mụn : i s v Gii tớch 11 Thi gian lm bi 15 phỳt H v tờn: .; Lp :11 A lặng Li phờ ca Thy giỏo BI (Mó 6A) Bi Gii phng trỡnh: 12 C + C = 16 2 Bi Mt nhúm gm 10 hc sinh:...
*

... Trường trung học phổ thông Tổ: Tân oán - Tin KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG Môn : Đại số Giải tích 11 Thời gian có tác dụng 15 phút ít Họ tên: .; Lớp: 11A… Điểm Lời phê Thầy giáo ĐỀ BÀI (Mã đề 1B) Câu Một em học ... Trường trung học phổ thông Tổ: Toán - Tin KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG Môn : Đại số Giải tích 11 Thời gian làm 15 phút Họ tên: .; Lớp: 11A… Điểm Lời phê Thầy giáo ĐỀ BÀI (Mã đề 2A) Câu Một nhóm vnạp năng lượng ... Trường THPT Tổ: Toán thù - Tin KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG Môn : Đại số Giải tích 11 Thời gian làm 15 phút Họ tên: .; Lớp: 11A… Điểm Lời phê Thầy giáo ĐỀ BÀI (Mã đề 2B) Câu Một nhóm văn uống...

Xem thêm: Các Câu Nói Lẹo Lưỡi - Bỏ Túi Ngay Những Câu Nói Lẹo Lưỡi Khiến Bạn 【


*

*

... (1 ) ( 0,5 đ ) x2 + 8x + x Câu5 ( 2,5 đ ) : Cho biểu thức : Phường. = + + x 1 x + x +1 1− x x 1 a/ Tập khẳng định P : b/ Rút gọn P: x2 + 8x + x 6 x2 + 8x + x P= + + = + − 3 x 1 x + x +1 1− x x 1 ... +1 1− x x 1 x + x +1 x 1 2 x + x + + x ( x − 1) − ( x + x + 1) x + x + + x − x − x − x − = = ( x − 1) ( x + x + 1) ( x − 1) ( x + x + 1) x2 + x + 1 = = ( x − 1) ( x + x + 1) x − c/ Tính giá ... 0,5 đ ) 1 = = = −2 Ta tất cả : P. = x − 1 ( 0,5 đ ) 1 − 2 2 2 + + + Câu6 : ( 1, 5 đ ) : Tính tổng : A = x ( x + 2) ( x + ) ( x + 4) ( x + 4) ( x + 6) ( x + ) ( x + 8) 1 1 1 1 + − + − + − = − (1 ) x...
*

... Đáp án a) (3 điểm) Thể tích tứ diện Câu, ý uuur uuur uuur Câu BA = ( 1; 1; 1) , BC = ( 1; −2 ;1) , BD = ( 1; 1; ) Ta bao gồm (5 điểm) uuur uuur uuur uuur uuur ⇒  BC , BD  = ( 1; 1 ;1) ⇒  BC ... ) ) = 3. 0 + 2.0 + + + +1 2 = 14 14 b) (1 điểm) Tập đúng theo điểm Giả sử A ( xA ; y A ; z A ) điểm bí quyết khía cạnh phẳng lúc kia, d ( A, ( α ) ) = d ( A, ( β ) ) ⇔ 3x A + y A + z A + 32 + 22 + 12 = 3xA + ... 3( x + 2) + 4(y – 3) + 1( z – 1) = giỏi (Q): 3x – 4y – z + 19 = a) (2 điểm) Khoảng phương pháp hai khía cạnh phẳng Câu 3 (3 điểm) Vì = = ≠ 3 phải nhị mặt phẳng ( α ) ( β ) tuy vậy tuy vậy Lấy I ( 0;0 ;3) ∈ ( β ) Lúc...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu new đăng cầm tắt văn uống phiên bản trong thâm tâm mẹ đại chiến cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân vào Dịp lễ đầu năm mới Đặc điểm bình thường và phương châm của ngành ruột vùng tngày tiết minch về bé trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng từ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ vào che chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài xích cô bé chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu bé trau xanh bài xích ca nđính đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê bao gồm giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngớ ngẩn van lop 8