Đề kiểm tra 1 tiết văn 8 học kì 1

     
Đề số 1 - Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 1 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết văn 8 học kì 1

Đề số 2 - Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 2 - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 3 - Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 4 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 5 - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 5 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 6 - Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 6 - Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 7 - Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 7 - Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 8 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 9 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 10 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 10 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Xem thêm: " Găng Tay Làm Bếp Chống Nóng " Giá Tốt Tháng 10, 2021, Bao Tay Cách Nhiệt 3A

Đề số 11 - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 12 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 13 - Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 13 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 14 - Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 14 - Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 15 - Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 15 - Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 16 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 16 - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hanagaming.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.