Cây tùng bonsai mini

     

Tùng La Hán để bàn tượng trưng mang lại chữ Thọ, mang chân thành và ý nghĩa sức khỏe khoắn dồi dào.

Bạn đang xem: Cây tùng bonsai mini

Hoàn toàn có thể được có tác dụng quà tặng ngay với mong muốn gia nhà sẽ luôn bình an, khỏe khoắn mạnh. 


250.000₫","sku":"tunglahan002","variation_description":"

Tu00f9ng la hu00e1n mix mu00e8o thu1ea7n tu00e0i. Ku00edch thu01b0u1edbc (Du00e0i x Ru1ed9ng x Cao): 17 x 17 x 25 (cm). Thu00edch hu1ee3p trang tru00ed bu00e0n lu00e0m viu1ec7c, ban thu1ea7n tu00e0i cu1ea7u may mu1eafn. ","variation_id":1604,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_tung-la-han":"Mu1eabu 01","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":190000,"display_regular_price":190000,"image":"title":"tung-la-han-web-3","caption":"","url":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/04/tung-la-han-web-3.jpg","alt":"Tu00f9ng la hu00e1n u0111u1ec3 bu00e0n ,"image_id":2472,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"190.000₫","sku":"tunglahan001","variation_description":"Tu00f9ng la hu00e1n mini u0111u1ec3 bu00e0n. Ku00edch thu01b0u1edbc (Du00e0i x Ru1ed9ng x Cao): 10 x 10 x 20 (cm).

Xem thêm: Con Rết Bao Nhiêu Chân - Con Rết Có Bao Nhiêu Chân

Thu00edch hu1ee3p trang tru00ed bu00e0n lu00e0m viu1ec7c, gu00f3c hu1ecdc tu1eadp. ","variation_id":1603,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_tung-la-han":"Mu1eabu 03","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":550000,"display_regular_price":550000,"image":"title":"tung-la-han-bonsai-web","caption":"","url":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/04/tung-la-han-bonsai-web.jpg","alt":"Tu00f9ng la hu00e1n u0111u1ec3 bu00e0n ,"image_id":2468,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"550.000₫","sku":"tunglahan003","variation_description":"Tu00f9ng la hu00e1n bonsai mix tiu1ec3u cu1ea3nh mini. Ku00edch thu01b0u1edbc (Du00e0i x Ru1ed9ng x Cao): đôi mươi x 15 x 35 (cm). Thu00edch hu1ee3p trang tru00ed bu00e0n lu00e0m viu1ec7c, trang tru00ed phu00f2ng khu00e1ch, quu00e0 tu1eb7ng bu1ea1n bu00e8, u0111u1ed3ng nghiu1ec7p. ","variation_id":1605,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_tung-la-han":"Mu1eabu 04","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":600000,"display_regular_price":600000,"image": Tu00f9ng la hu00e1n bonsai - Vu01b0u1eddn cu00e2y xinh","src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/04/tung-la-han-bonsai-600k2-600x600.jpg","srcset":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/04/tung-la-han-bonsai-600k2-600x600.jpg 600w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/04/tung-la-han-bonsai-600k2-300x300.jpg 300w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/04/tung-la-han-bonsai-600k2-150x150.jpg 150w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/04/tung-la-han-bonsai-600k2-768x768.jpg 768w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/04/tung-la-han-bonsai-600k2-100x100.jpg 100w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/04/tung-la-han-bonsai-600k2.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/04/tung-la-han-bonsai-600k2.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/04/tung-la-han-bonsai-600k2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/04/tung-la-han-bonsai-600k2-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":410,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"600.000₫","sku":"tunglahan004","variation_description":"Tu00f9ng la hu00e1n bonsai mix tiu1ec3u cu1ea3nh mini. Ku00edch thu01b0u1edbc (Du00e0i x Ru1ed9ng x Cao): 30 x 15 x 40 (cm). Thu00edch hu1ee3p trang tru00ed bu00e0n lu00e0m viu1ec7c, trang tru00ed phu00f2ng khu00e1ch, quu00e0 tu1eb7ng bu1ea1n bu00e8, u0111u1ed3ng nghiu1ec7p. ","variation_id":1606,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
TÙNG LA HÁNChoose an optionMẫu 01Mẫu 02Mẫu 03Mẫu 04