Bảo hành tiếng anh là gì

     
Hôm nay bản thân sẽ giới thiệu cho các bạn về bh trong tiếng anh và những cụm từ tương quan đến nó nhé !!!

1. Tổng đúng theo từ vựng về Bảo hành

Bảo hành trong tiếng anh là : guarantee

*

(hình hình ảnh bảo hành)

guarantee được phiên âm trong giờ anh là /ˌɡerənˈtē/

Các chúng ta cũng có thể tham khảo qua các video clip hướng dẫn bí quyết đọc để có thể phát âm đúng nhất nhé !

Warranty

cam kết bằng văn bản từ doanh nghiệp về việc thay thế sửa chữa hoặc sửa chữa thay thế một sản phẩm phát sinh lỗi trong một khoảng thời gian cụ thể.

Bạn đang xem: Bảo hành tiếng anh là gì

Guarantee

lời hứa rằng điều gì đấy sẽ được tiến hành hoặc sẽ xảy ra, nhất là lời hứa bởi văn bản của một doanh nghiệp về việc sửa chữa thay thế hoặc biến hóa một thành phầm bị lỗi vào một khoảng thời hạn cụ thể

warranty certificate

Giấy bảo hành

Assure

Cam đoan

Customer

Khách hàng

employee

Nhân viên

Cover


Bao gồm

Expiration

sự không còn hạn, dứt ( bảo hành)

expiration date

ngày không còn hiệu lực

extend the expiration date of payment

gia hạn thanh toán

expiration of contract

hết hạn hòa hợp đồng

Require

Đòi hỏi, yêu cầu

Promise

Cam đoan. Hẹn hẹn

Characteristic

Đặc điểm, đặc trưng

frequently /ˈfriːkwəntli/ (adv) =

occurring commonly, widespread


thường xuyên, phần đông đặn

reputation /ˌrepjuˈteɪʃn/ (n)= the overall quality of

tiếng tăm, danh tiếng, uy tín

best guarantee

bảo hành tốt nhất

Maintenance

Bảo hành, bảo trì

Construction Warranty

Bảo hành công trình xây dựng

warranty service

Dịch vụ bảo hành

guarantee period

Thời hạn bảo hành

express warranty

Bảo hành nhanh

full warranty

Bảo hành đầy đủ


limited warranty

Bảo hành tất cả giới hạn

implied warranty

Bảo hành ngụ ý

Warranty of merchantability

Bảo hành năng lực bán hàng

warranty of fitness for a particular purpose

Bảo hành sức khỏe cho một mục đích gắng thể

warranty of title

Bảo hành quyền sở hữu

give a warranty to

Bảo hành

Warranty for Life

Bảo hành trọn đời

*

(hình hình ảnh bảo hành)

2. Ví dụ

My computer is under warranty!Máy tính của mình đang được bảo hành !This phone comes with a warranty of two yearsĐiện thoại này kèm theo với một phiếu bảo hành hai nămThe repair or unauthorized modifications may damage the device permanently và can affect the warranty policy & statutory rightsViệc sửa chữa hoặc sửa thay đổi trái phép hoàn toàn có thể làm hỏng sản phẩm công nghệ vĩnh viễn và có thể làm ảnh hưởng tới chủ yếu sách bh và các quyền theo lao lý định.Some stores operate as a traditional retail store with a fixed price, brand name and warranty.Một số cửa ngõ hàng vận động như số đông cửa hàng kinh doanh nhỏ truyền thống với mức ngân sách cố định, brand name và bảo hành.For example, what is the net profit made from selling a oto with a 3-year warranty?Ví dụ , lợi nhuận kiếm được thực sự khi bán một cái xe hơi với thời gian bảo hành 3 năm là bao nhiêu ?The engine broke down, the transmission box was also broken, he dodged it, ignoring the warranty.Động cơ bị hỏng, hộp truyền động cũng hỏng, ông ta kiêng né, lờ luôn luôn cả giấy bảo hành.We can give the elevator warranty tomorrow.Chúng tôi có thể cho bảo hành thang máy vào trong ngày mai.

Xem thêm: Mặt Nạ Tẩy Tế Bào Chết Green Mask 5 In 1 Genie 100Ml Hàn Quốc

We provide 10 years warranty against rustChúng tôi cung cấp bh 10 năm chống gỉWarranty effective when complete personal information, signed, stamped & certified by Honda mandate Store where you bought the oto on sheet Warranty Policy.Bảo hành có hiệu lực khi điền tương đối đầy đủ thông tin cá nhân, bao gồm chữ ký, đóng dấu và xác thực của cửa hàng ủy nhiệm của Honda nơi bạn oder xe trên tờ chế độ bảo hành.This warranty may or may not cover the service, repair, and replacement of computer parts.Bảo hành này còn có thể bao gồm hoặc không bao hàm dịch vụ, sửa chữa thay thế và thay thế sửa chữa các phần tử máy tính.
*

(hình ảnh bảo hành)

The warranty covers all parts và labour costs for any manufacturer defects & the warranty period applies from the original date of purchase.Bảo hành bao hàm tất cả các phần tử và ngân sách lao đụng cho bất kỳ lỗi nào ở trong phòng sản xuất cùng thời gian bảo hành được áp dụng tính từ lúc ngày cài ban đầu.

Trên đó là một số kỹ năng và kiến thức về bh , chúc chúng ta học tập thật xuất sắc cùng Study TiéngAnh .