Bảng âm vần lớp 1

SKKN nâng cao chất lượng học tập môn ngữ văn lớp 9 bằng dạy học tập tích hòa hợp và đổi mới hương pháp” 390 0

Bạn đang xem: Bảng âm vần lớp 1

Đề thi duyên hải đồng bằng phía bắc môn ngữ văn lớp 11 năm năm 2016 đề lời khuyên trường thpt chuyên bắc giang
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn ngữ văn lớp 11 năm năm nhâm thìn đề khuyến cáo trường trung học phổ thông chuyên bắc giang 691 1
25 đề thi học sinh xuất sắc môn ngữ văn lớp 11 của các trường chuyên quanh vùng duyên hải đồng bằng phía bắc có lời giải

Xem thêm: Wave I 125 Thái Lan 2009 - Dàn Áo Honda Wave 125I Thái Lan Màu Cam Đời 2008

25 đề thi học tập sinh xuất sắc môn ngữ văn lớp 11 của các trường chuyên khu vực duyên hải đồng bằng phía bắc có đáp án 1,318 2
Đề khám nghiệm học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 năm 2014 2015 trường trung học cơ sở Thị Trấn Trảng Bàng, Tây Ninh 603 0
Trờng Tiểu học bảng tổng phù hợp âm vần ? t s u ă đ b ê d a â x e v c y g r ~ h th bọn họ tên Nguyễn Đức Thái Lớp i k l m n o nh kh gh ng ngh tr ô gi p q ph qu ch ia, ua, a, oi, ai, ôi, ơi, ui, i,uôi, ơi, ay, ây eo, ao, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, u, ơu on, an, ăn, ân, ôn, ơn, en, ên, in, un, iên, yên, uôn, ơn ong, ông, ăng, ang, âng, ung, ng, eng, iêng, uông, ơng,anh, inh, ênh om, am, ăm, âm ôm ,ơm, em im, um, iêm, yêm,uôm, ơm ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, it, êt, ut, t, iêt, uôt, ơt oc, ac, âc, ăc, uc, c, ôc, uôc, iêc, ơc, ach, ich, êch op, ap, ăp âp, ôp, ơp, ep, êp, ip, up, iêp, ơp oa,oe, oai, oay, oan, oăn, oang, oăng, oanh, oach, oat, oăt uê, uy, uơ, uya, uân, uyên, uât, uyêt, uych, uynh bảng cùng trừ phạm vi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2+1=3 1+2=3 3+1=4 1+3=4 2+2=4 4+1=5 1+4=5 3+2=5 2+3=5 3-1=2 3-2=1 = 1= 43=1 54=1 42=2 52=3 53=2 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+3=6 6+1=7 1+6=7 5+2=7 2+5=7 4+3=7 3+4=7 7+1=8 1+7=8 6+2=8 2+6=8 5+3=8 3+5=8 4+4=8 8+1=9 1+8=9 7+2=9 2+7=9 6+3=9 3+6=9 5+4=9 4+5=9 61= 65=1 62=4 64=2 63=3 71=6 76=1 72=5 75=2 73=4 74=3 81=7 87=1 82=6 86=2 83=5 85=3 84=4 91=8 98=1 92=7 97=2 93=6 96=3 94=5 95=4 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = Trờng Tiểu học tập Di Trạch bảng tổng phù hợp âm vần ? t s oi eo nạp năng lượng âng ăm at oc op oe u ă đ ao ôn ong âm ăt ac ap oai phong b ê ua au ơn ung ôm ât uc ăp oay d a â x ay âu en ng ơm ôt c âp oan uơ e v ây iu ên eng em ot ôc ôp oăn c y g r ui in iêng êm et ăc ep oang ~ h th chúng ta tên : Nhuyn Th Mai Lớp 1B i k l m n o nh kh gh ng ngh tr ia iêu iên uông lặng êt âc êp oăng a yêu yên ơng um ut uôc ip oanh uya uân uyên uât ôi, ơu uôn anh iêm t iêc up oac u ơn inh yêm it ơc ơp oat ô gi p q ph qu ch on ang ênh uôm iêt ach iêp oăt h uyêt uynh uych Chú ý:- cha mẹ thờng xuyên hớng dẫn luyện gọi theo bảng i, an ông om ơm uôt ich ơp uê uôi ân ăng am ot ơt êch oa uy Ghép âm học tập với vần thêm lốt để tạo nhiều tiếng ... 96=3 94=5 95=4 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = Trờng Tiểu học Di Trạch bảng tổng phù hợp âm vần ? t s oi eo.. .bảng cộng trừ phạm vi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 +1= 3 1+ 2=3 3 +1= 4 1+ 3=4 2+2=4 4 +1= 5 1+ 4=5 3+2=5 2+3=5 3 -1= 2 3-2 =1 = 1= 43 =1 54 =1 42=2 52=3 53=2 5 +1= 6 1+ 5=6 4+2=6 2+4=6 3+3=6 6 +1= 7 1+ 6=7... 3+4=7 7 +1= 8 1+ 7=8 6+2=8 2+6=8 5+3=8 3+5=8 4+4=8 8 +1= 9 1+ 8=9 7+2=9 2+7=9 6+3=9 3+6=9 5+4=9 4+5=9 61= 65 =1 62=4 64=2 63=3 71= 6 76 =1 72=5 75=2 73=4 74=3 81= 7 87 =1 82=6 86=2 83=5 85=3 84=4 91= 8 98 =1 92=7