BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH CÓ LỜI GIẢI

So You Want to Start a Podcast: Finding Your Voice, Telling Your Story, and Building a Community That Will Listen Kristen Meinzer

Bạn đang xem: Bài toán quy hoạch tuyến tính có lời giải

*

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives and What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine
*

*

*

*

The Future Is Faster Than You Think: How Converging Technologies Are Transforming Business, Industries, and Our Lives Peter H. Diamandis
Future Presence: How Virtual Reality Is Changing Human Connection, Intimacy, and the Limits of Ordinary Life Peter Rubin

Xem thêm: Cách Sử Dụng Tai Nghe Bluetooth Mozard T302A Đen, Có Gì Nổi Bật

Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are Seth Stephens-Davidowitz
System Identification: Tutorials Presented at the 5th IFAC Symposium on Identification and System Parameter Estimation, F.R. Germany, September 1979 Elsevier Books Reference
Longitude: The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time Dava Sobel
Energy Conservation in Buildings: The Achievement of 50% Energy Saving: An Environmental Challenge? Elsevier Books Reference
The Science of Time Travel: The Secrets Behind Time Machines, Time Loops, Alternate Realities, and More! Elizabeth Howell
User Friendly: How the Hidden Rules of Design Are Changing the Way We Live, Work, and Play Cliff Kuang
Digital Renaissance: What Data and Economics Tell Us about the Future of Popular Culture Joel Waldfogel
The Players Ball: A Genius, a Con Man, and the Secret History of the Internet's Rise David Kushner

Bài giảng qui hoạch tuyến tính phương pháp đơn hình

1. Bài giảng Qui hoạch tuyến tính PGS-TS Lê Anh VũChương 2 : PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNHPhương pháp đơn hình do G.B. Dantzig đề xuất năm 1947 cho đến hiện nay vẫn làphương pháp được sử dụng nhiều nhất trong việc giải các bài toán qui hoạch tuyến tính.Đối với các bài toán cỡ lớn (có thể đến hàng nghìn biến và hàng trăm ràng buộc)phải dùng đến máy tính, phương pháp đơn hình cũng đã được kiểm nghiệm qua mấychục năm áp dụng là rất hiệu quả, với thời gian tính toán khá ngắn.§1. CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNHPhương pháp đơn hình giải bài toán QHTT dựa trên hai tính chất quan trọngsau đây của bài toán QHTT:a) Nếu bài toán qui hoạch tuyến tính chính tắc có phương án tối ưu thì cũngcó phương án cực biên tối ưu, nghĩa là có ít nhất một đỉnh của miền ràng buộc làlời giải của bài toán.b) Mỗi điểm cực tiểu địa phương của hàm tuyến tính trên miền ràng buộc D(một tập hợp lồi) là một điểm cực tiểu tuyệt đối.Tính chất a) cho phép tìm phương án tối ưu trong số các phương án cực biêncủa bài toán (số này là hữu hạn). Tính chất b) cho phép khi kiểm tra tối ưu đối vớimột phương án cực biên (đỉnh) chỉ cần so sánh nó với các đỉnh lân cận (đỉnh kề)là đủ.Vì thế, phương pháp đơn hình bắt đầu từ một phương án cực biên nào đó (tuỳý) của bài toán (tức là một đỉnh của miền ràng buộc). Tiếp đó kiểm tra xemphương án hiện có đã phải là phương án tối ưu hay chưa, bằng cách so sánh giátrị hàm mục tiêu tại đỉnh đó với giá trị hàm mục tiêu tại các đỉnh kề với nó. Nếuđúng thì dừng quá trình tính toán. Trái lại, phương pháp sẽ cho cách tìm mộtphương án cực biên mới tốt hơn (với giá trị hàm mục tiêu nhỏ hơn) mà nó là mộtđỉnh kề với đỉnh trước đó. Quá trình này tiến hành cho tới khi tìm được phươngán tối ưu hoặc phát hiện bài toán đã cho không có lời giải.Như vậy, phương pháp đơn hình tiến hành khảo sát các đỉnh của miền ràngbuộc để tìm ra đỉnh tối ưu. Mặc dù số đỉnh của bài toán nói chung rất lớn, nhưngtrên thực tế phương pháp này chỉ đòi hỏi kiểm tra một phần tương đối nhỏ cácđỉnh. Chính điều đó thể hiện hiệu quả thực tế của phương pháp đơn hình.§2. THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNHĐể giải bìa toán QHTT (G) bằng phương pháp đơn hình ta thực hiện các bướcdưới đây.25