BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11


Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương

Tài liệu bao gồm 101 trang, chia thành 3 phần: Phần đại số với giải tích; Phần hình học; Phần đáp án. Tài liệu cung cấp đến các bạn 900 câu hỏi trắc nghiệm giúp cho bạn nắm được kỹ năng và kiến thức của toàn thể chương trình Toán lớp 11. Chúc các bạn học tập xuất sắc và có tác dụng cao trong số kì thi.680 bài bác tập trắc nghiệm tổng hợp - xác suấtBài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác60 câu hỏi trắc nghiệm siêng đề tổ hợp - xác suất


Câu 39.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 11

Nghiệm của phương trình cotgx +
*
= 0 là:A. X =
*
+ 2k
*
B. X =
*
+ k
*
C. X = -
*
+ k
*
D. X = -
*
+ k
*
Câu 40. Nghiệm của phương trình sinx +
*
.cosx = 0 là:A. X = -
*
+ 2k
*
B. X = -
*
+ k
*
C. X =
*
+ k
*
D. X = -
*
+ k
*
Câu 41. Nghiệm của phương trình 2.sinx.cosx = 1 là:A. X = k2
*
B. X = k
*
C. X = k.
*
D. X =
*
+ k
*
Câu 42. Nghiệm của phương trình sin2x = 1 là:A. X = k2
*
B. X =
*
+ k2
*
C. X =
*
+ k
*
D. X = -
*
+ k
*
Câu 43. Nghiệm của phương trình 2.cos2x = –2 là:A. X = k2
*
B. X =
*
+ k2
*
C. X =
*
+ k
*
D. X =
*
+ k2
*
Câu 44. Nghiệm của phương trình sinx +
*
= 0 là:
A. X =
*
+ k2
*
B. X = -
*
+ k2
*
C. X =
*
+ k
*
D. X = ±
*
+k2
*
Câu 45.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Mặt Nạ Halloween Kinh Dị Bằng Giấy Độc Đáo

Nghiệm của phương trình cos2x – cosx = 0 là:A. X = k2
*
B. X = k4
*
C. X = k
*
D. X = k.
*
Câu 46. Nghiêm của phương trình sin2x = – sinx + 2 là:A. X =
*
+k2
*
B. X =
*
+k
*
C. X = -
*
+k2
*
D. X = k
*
Câu 47. Nghiêm của phương trình sin4x – cos4x = 0 làA. X = ±
*
+k2
*
B. X =
*
+k2
*
C. X = -
*
+k
*
D. X =
*
+k.
*
Câu 48. Xét các phương trình lượng giác:(I ) sinx + cosx = 3 , (II ) 2.sinx + 3.cosx =
*
, (III ) cos2x + cos2 2x = 2Trong những phương trình bên trên , phương trình nào vô nghiệm?A. Chỉ (III )B. Chỉ (I )C. (I ) và (III )D. Chỉ (II )Câu 49. Nghiệm của phương trình sinx = -1/2 là:A. X =
*
+k2
*
B. X = -
*
+k2
*
C. X =
*
+k
*
D. X =
*
+k2
*
Câu 50. Nghiêm của phương trình tg2x – 1 = 0 là:A. X = -
*
+k
*
B. X =
*
+k2
*
C. X =
*
+k
*
D. X =
*
+k
*