Bài Tập Điện Tử Công Suất

... dng (%THD)ãH số công suất 3Các khái niệm cơ bản 15Méo dạng do sóng hài 10Chế độ xác lập với dòng, áp không sinVí d : Dạng sóng điện áp ngõ ra và dạng sóng dòng-áp ngõ vào của một ... sóng điện áp ngõ ra và dạng sóng dòng-áp ngõ vào của một bộ biến tần 3-pha kiểu điều rông xung (PWM) điển hình. 1 Chương 0CÁC HỆ THỨC VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 13Phân tích Fourier ... ba pha cân bằng (dòng, áp dạng sin) 5Mạch một pha với dòng, áp dạng sin 9Cuộn dây L – Tụ điện C 14Méo dạng do sóng hài 6Mạch ba pha cân bằng (dòng, áp dạng sin) 4Mạch một pha với...

Bạn đang xem: Bài tập điện tử công suất


*

... 2Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 Chương 3 BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU 25 Công tắc xoay chiềuĐóng cắt đồng bộ với thời điểm áp lưới qua zero 35 Ví dụ tính toán 23 Công tắc xoay ... khiển bộ biến đổi điện áp xoay chiều 26 Công tắc xoay chiều 3 pha 14Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 19Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng ... zero 43 Ví dụ tính toán 16Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 44Ví dụ tính toán 40Ví dụ tính toán 13 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha 31 Ví...
*

... tiristo là 1,5(V) Điện áp rơi trên điện trở nguồn xoay chiều: 0,07.30=2,1(V) Điện áp rơi do điện cảm nguồn xoay chiều gây nờn:)(4,5230.10.2,1.50.2.3233VIXUdc===à- 7 - Bài 33Trong ... R, từ công thức:( ))(721,0169,0272,060150.22sin.cos22sin.cos22112112Ω=−=−=−=TIURTRUIddθτπθθτπθ Bài 48. Điện áp rơi trên tiristo là 1,5(V) Điện ... trung bỡnh ca in ỏp ti:àdCddIXUUUU == cos222'Xỏc nh gúc m α.- 6 - PHẦN BÀI TẬP (50 BÀI) Bài 1Sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha 1/2 chu kỳ.)(208,04892,63)(92,6371.22222AREUIVUUddd=−=−====ππTừ...

Xem thêm: Máy Bắn Tia Laser Bosch Gll 5, Máy Cân Mực Laser Bosch, Leica, Rodeo Giá Rẻ


*

... Bài tập điện tử công suất Bài tập 1 Tính độ rộng xung điều khiển để đảm bảo mở Thyristor T160 có dòng duy trì IH = 200mA. Trong sơ đồ nh- hình vẽ biết E = 100V, R1 = 10, L = 50mH Bài ... Góc điều khiển = 90o. a. Tính trị hiệu dụng điện áp tải b. Tính công suất tiêu thụ của tải c. Tính hệ số công suất d. Để đạt đ-ợc công suất tải bằng 4kW, tính độ lớn góc điều khiển ... để tải có điện áp cung cấp là không đổi. Biết rằng góc mở tối đa của Thyristor là 90o điện, điện áp nguồn dao động không v-ợt quá +5%. Bỏ qua điện áp rơi trên các phần tử Bài tập 6 Một...
*

... giá trị trung bình của dòng, áp và công suất trên tải.3. Tính giá trị hiệu dụng của dòng, áp, công suất và hệ số công suất trên tải. Bài 10:Cho mạch đổi điện toàn cầu 1- pha (hình vẽ) với ... dòng, áp và công suất trên tải.3. Tính giá trị hiệu dụng của dòng, áp, công suất và hệ số công suất trên tải. 2. Điện thế ngõ ra Vo và hệ số định dạng D.3. Trị trung bình của dòng điện ngõ vào.4. ... dập.9. Khi SCR ở bán kỳ dương là diode hãy vẽ sóng ra và tính VAV trên tải. ÔN TẬP BÀI TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT Bài 1:Cho mạch chỉnh lưu một pha một bán kỳ tải R=100Ω nguồn cung cấp220Vac,...
*

... = - 10 0 A , U =230 V Từ ñoù: .230 = (0 ,1) .( -10 0) + 219 , 91 γ 91, 0230 91, 21 9 1 0=+−=γ⇒ 4-28 Điện tử công suất 1 Ở chế độ xác lập Ut = E = 1, 253.ω Ut = 1, 253. 15 7 = 19 6,8 ... 1mintmaxttT.LEUiii−=−=∆ Do f.TTT 1 1=γ= nên: >A<277 ,1 5008946,0.0325,08 ,19 6220f.LEUit=−=γ−=∆ 3 Để giảm độ nhấp nhô dòng điện ∆it 3 2,360 74
8 1,951 58
29 2,992 20
21 1,298 0
41 1,212 4
167 1,560 0
4 540 5
31 1,788 10
8 1,224 30