Bài Tập Điện Hóa Học

Điện hóa là tên gọi một lĩnh vực trong hóa học nghiên cứu và phân tích về mối contact giữa các quy trình hóa học và cái điện.

Bạn đang xem: Bài tập điện hóa học

Một phản bội ứng hóa học xảy ra khi tất cả dòng điện chạy qua, tốt qua phản ứng hóa học tất cả một hiệu năng lượng điện thế, đó là những quy trình điện hóa. Vào các quá trình này luôn tồn tại mặt khác hai hiện nay tượng: ôxi hóa và ôxi hóa khử (phản ứng ôxi hóa khử.


*

CHUƠNG 8 ĐIỆN HÓA HỌC8.1. Chọn câu đúng. Trong bội nghịch ứng oxy hoá khử, quá trình oxy hoá cùng quá a. Trình khử theo lần lượt xảy ra. Trong phản bội ứng oxy hoá khử, quy trình oxy hoá với khử b. Cùng xảy ra đồng thời. Quá trình oxy hoá là quá trình nhận electron gọi là sự việc c. Oxy hóa. Quy trình khử là quy trình nhường electron gọi là sự khử. B, c phần đa đúng. D.8.2. Điều kiện của việc điện phân là: xảy ra sự oxy hóa và sự khử của các chất. A. Những chất năng lượng điện phân nghỉ ngơi trạng thái rét chảy tuyệt dung b. Dịch. Dưới tác dụng của ánh sáng. C. Xảy ra sự oxy hóa trên mặt phẳng điện cực của những chất. D.8.3. Lựa chọn câu đúng. Trong bội nghịch ứng lão hóa khử trường hợp cặp lão hóa khử tất cả a. Cố kỉnh khử lớn hơn vậy thì chất oxy hóa của cặp đó sẽ đóng vai trò hóa học khử và chất khử của cặp oxy hóa khử còn lại sẽ nhập vai trò chất oxy hóa. Trong bội nghịch ứng lão hóa khử nếu cặp lão hóa khử có b. Nỗ lực khử nhỏ tuổi hơn thì hóa học oxy hóa của cặp này sẽ đóng vai trò chất oxy hóa khử và chất khử của cặp oxy hóa khử còn lại sẽ vào vai trò chất khử. Trong phản bội ứng lão hóa khử nếu như cặp oxy hóa khử gồm c. Chũm khử lớn hơn vậy thì chất lão hóa của cặp đó sẽ đóng vai trò chất oxy hóa và chất khử của cặp lão hóa khử sót lại sẽ vào vai trò hóa học khử. A, b, c đông đảo sai. D.8.4. Chọn câu đúng. Cặp Cu2+ – Cu, tất cả Cu2+ dễ dìm electron bắt buộc ion Cu2+ a. Là hóa học oxy hóa khỏe khoắn và Cu là chất khử yếu. Cặp Cu2+ – Cu, bao gồm Cu2+ dễ nhấn electron cần ion Cu2+ b. Là hóa học khử to gan và Cu là hóa học oxy hóa mạnh. Cặp Zn2+ – Zn tất cả Zn2+ khó nhận electron đề nghị ion Zn2+ c. Là hóa học oxy hóa yếu và Zn là chất khử mạnh. A, c phần đông đúng. D.8.5. Chọn câu đúng. Cố khử của một cặp oxy hoá khử nhờ vào vào a. Nhiệt độ, nồng độ. Cố gắng khử của một cặp oxy hoá khử không phụ thuộc b. Vào pH của môi trường. Chũm khử của một cặp oxy hoá khử hoàn toàn có thể phụ trực thuộc c. Vào pH của môi trường. A, c hầu như đúng. D.8.6. Lựa chọn câu đúng. Hóa học khử là chất nhường electron, sự khử là thừa a. Trình nhường electron của nhân tố trong một chất. Hóa học khử là chất nhận electron, sự khử là thừa b. Trình nhường electron của yếu tố trong một chất. Hóa học khử là chất nhường electron, sự khử là vượt c. Trình dấn electron của nguyên tố trong một chất. Chất khử là hóa học nhận electron, sự khử là quá d. Trình nhấn electron của nhân tố trong một chất.8.7. Chọn câu đúng. Điện cực là một trong hệ tất cả một thanh dẫn năng lượng điện tiếp xúc a. Cùng với dung dịch điện ly. Anot là điện cực tại đó xảy ra quá trình oxy hóa. B. Catot là điện cực tại đó xảy ra quá trình khử. Electron từ điện cực dương theo dây dẫn ở mạch c. Ngoài dịch rời đến điện rất âm. Quy trình điện hóa xảy ra trong sạc pin Daniell hoàn toàn d. Kiểu như phản ứng xẩy ra khi nhúng thanh Zn vào hỗn hợp CuSO4. Nhúng tấm đồng vào dung dịch Ag(NO3) nuốm khử tiêu chuẩn8.8. Của Ag+/Ag là +0,799V cùng của Cu2+/Cu là +0,337V thì: không tồn tại hiện tượng gì xảy ra. A. Tất cả phản ứng xảy ra và Cu vào vai trò chất khử với b. Ag+ vào vai trò chất oxy hóa. Tất cả phản ứng xẩy ra và Ag nhập vai trò hóa học khử cùng Cu c. Vào vai trò hóa học oxy hóa. Bao gồm phản ứng xảy ra và Ag vào vai trò oxy hóa với Cu d. đóng vai trò hóa học khử.8.9. Lựa chọn câu đúng. Phương trình Nernst cho thấy sự phụ thuộc của cầm a. Khử của một cặp oxy hoá khử vào mật độ dạng oxy hoá của nó. Phương trình Nernst cho biết thêm sự phụ thuộc của thế b. Khử của một cặp oxy hoá khử vào độ đậm đặc dạng khử của nó. Phương trình Nernst cho thấy thêm sự nhờ vào của nạm c. Khử của một cặp oxy hoá khử vào độ đậm đặc dạng oxy hoá và dạng khử của nó. A, b, c mọi sai. D.8.10 phương pháp điện phân lạnh chảy đang có:. Không ít loại sản phẩm tùy ở trong vào đk điện a. Phân. Thành phầm là trọn vẹn xác định. B. Các quy trình oxy hoá khử sẽ xẩy ra trong hỗn hợp c. để tạo thành các sản phẩm. B, c rất nhiều đúng. D.8.11 đến phản ứng: Ox + ne = Kh, thì:. Ox là chất oxy hóa bạo dạn và Kh là hóa học khử yếu. A. Ox là hóa học oxy hóa yếu với Kh là chất khử yếu. B. Ox là chất oxy hóa khỏe khoắn và Kh là hóa học khử mạnh. C. Không đủ dữ kiện để tóm lại về độ mạnh của chất d. Oxy hóa và hóa học khử.8.12 lựa chọn câu đúng.. Ví như Ox1 gồm tính oxy hóa khỏe mạnh hơn Ox2 thì Kh2 sẽ có a. Tính khử mạnh hơn Kh1 bắt buộc phản ứng diễn ra là : Ox1 + Kh2 = Kh1 + Ox2. Nếu như Ox1 gồm tính oxy hóa bạo gan hơn Ox2 thì Kh2 sẽ có b. Tính khử mạnh khỏe hơn Kh1 phải phản ứng ra mắt là : Ox1 + Kh1 = Kh2 + Ox2. Nếu Ox1 có tính oxy hóa mạnh bạo hơn Kh2 thì Kh2 sẽ có được c. Tính khử mạnh mẽ hơn Kh1 đề xuất phản ứng ra mắt là : Ox1 + Kh2 = Kh1 + Ox2 giả dụ Ox1 tất cả tính oxy hóa mạnh bạo hơn Ox2 thì Kh1 sẽ có d. Tính khử dũng mạnh hơn Kh2 yêu cầu phản ứng diễn ra là : Ox1 + Kh2 = Kh1 + Ox28.13 Cho: Sn2+ + 2Fe3+ = Sn4+ + 2Fe2+. Fe3+ là hóa học oxy hóa và Fe3+ + e → Fe2+ là sự việc khử. A. Fe3+ là hóa học oxy hóa cùng Fe3+ + e → Fe2+ là sự oxy hóa. B. Fe3+ là hóa học khử với Fe3+ + e → Fe2+ là sự việc khử c. B, c đầy đủ đúng d.8.14 lựa chọn câu đúng.. Catot là điện cực tại đó xẩy ra sự oxy hóa. A. Catot là điện rất tại đó xảy ra sự khử. B. Catot là điện rất tại đó xảy ra quy trình khử electron. C. Anot là điện rất tại đó xảy ra sự khử. D.8.15 chọn câu sai.. Điện rất hydro tiêu chuẩn được đồng ý là điện rất a. So sánh có điện thế bởi 0 volt. Cố điện rất tiêu chuẩn chỉnh của một cặp oxi hóa – khử b. Liên hợp là mức độ điện hễ của một sạc ráp vày điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử liên hợp đó cùng với điện cực hydro tiêu chuẩn. Vào dung dịch, phản ứng oxi hóa – khử ra mắt theo c. Chiều: dạng lão hóa của cặp tất cả thế khử to hơn nhận electron của dạng khử của cặp bao gồm thế khử bé dại hơn. Ráng điện cực khử đặc thù cho độ mạnh mẽ của một cặp d. Hóa – khử liên hợp. Dạng lão hóa càng mạnh dạn thì dạng khử liên hợp cũng càng mạnh.8.16 chọn câu đúng.. Quy trình nhận electron gọi là sự khử. Quy trình a. Nhường electron gọi là sự oxy hóa. Hóa học oxy hóa là chất cất nguyên tố nhận electron. B. Chất khử là chất chứa nguyên tố nhừơng electron. C. A, b, c hầu như đúng. D.8.17 lựa chọn câu đúng.. Quy trình hóa học xẩy ra trong năng lượng điện phân chỉ phụ a. Nằm trong vào thực chất của năng lượng điện cực. Quy trình hóa học xẩy ra trong năng lượng điện phân nhờ vào b. Vào thực chất của điện cực, hóa học điện phân. Quy trình hóa học xảy ra trong điện phân chỉ phụ c. ở trong vào hóa học điện phân. A, b, c mọi đúng. D. Nhúng tấm Ni với tấm Cd vào dung dịch H2SO4 loãng biết8.18 nỗ lực khử tiêu chuẩn của Cd2+/Cd là –0,403V cùng của Ni2+/Ni là. –0,250V. Lúc nối hai tấm sắt kẽm kim loại phần ngoại trừ dung dịch bằng dây dẫn điện thì: Ni chảy ra và H2 xuất hiện trên mặt phẳng thanh Ni. A. Ni tan ra cùng H2 ra đời trên mặt phẳng thanh Cd. B. Cd rã ra với H2 hình thành trên bề mặt thanh Ni. C. Cd tung ra cùng H2 sinh ra trên mặt phẳng thanh Cd. D.8.19 lựa chọn câu đúng.. Sắt kẽm kim loại có cố kỉnh khử âm thì ko đẩy được hydro ra a. Khỏi những axit. Sắt kẽm kim loại có cụ khử dương thì mới có thể đẩy được hydro ra b. Khỏi các axit. Hydro đẩy ra kim loại có thế khử dương Cu, Ag, Hg,… c. Thoát khỏi muối của chúng. A,b,c hầu hết sai. D. Ráp hai năng lượng điện cực chuẩn chỉnh Sn2+/Sn (thế khử chuẩn –0,136V),8.20 Fe2+/Fe (thế khử chuẩn chỉnh –0,44V) thành một nguyên tố. Galvani. Nguyên tố này có sơ thứ là: Sn(r) | Sn2+(dd) || Fe2+(dd) | Fe(r) a. Sn2+(dd) | Sn(r) || Fe(r) | Fe2+(dd) b. Fe(r) | Fe2+(dd) || Sn2+(dd) | Sn(r) c. Fe2+(dd) | Fe(r) || Sn2+(dd) | Sn(r) d.8.21 đến phản ứng hóa học: 2Fe2+ + Cl2 → 2Fe3+ + 2Cl– xảy ra. Bên trên điện cực Pt thì sơ đồ gia dụng nguyên tố Galvani khớp ứng là: (–) Fe2+ | Fe3+(dd) || Cl–(dd) | Cl2(dd) a. (+) (–) Pt(r) | Cl2(k) | Cl (dd) || Fe2+ | Fe3+ | Pt(r) – b. (+) (–) Pt(r) | Fe2+, Fe3+(dd) || Cl–(dd) | Cl2(k) | Pt(r) c. (+) (–) Pt(r) | Cl2(k) | Cl–(dd) || Fe2+, Fe3+(dd) | Pt(r) d. (+)8.22 đến sơ vật dụng pin như sau: (–) Pt | H2 | H+ || Ag+ | Ag (+). Rất âm : H2 → 2H+ + 2e a. Cực dương : 2Ag+ + 2e– → 2Ag b. Bội nghịch ứng tổng quát: H2 + 2Ag+ → 2H+ + 2Ag c. A, b, c những đúng. D. Khi điện phân dung dịch K2SO4 với điện cực trơ thì pH gần8.23 anot sẽ:. B. Giảm sút a. Tăng lên c. Không thay đổi d. Không liên quan đến pH Điện phân dung dịch CuSO4, ngơi nghỉ anot xảy ra quá trình:8.24 Cu – 2e → Cu2+. Vậy anot làm bằng vật liệu:. A. Cu b. Pt d. B, c hầu hết đúng c. Graphit Khi năng lượng điện phân dung dịch một muối, giá trị pH ở khu vực gần8.25 một điện rất tăng lên. Hỗn hợp muối kia là:. A. AgNO3 b. CuSO4 c. KCl d. ZnBr2 Khi năng lượng điện phân dung dịch NiSO4 vào nước, làm việc anot xảy ra8.26. Vượt trình: 4OH– – 2e– = 2H2O + O2↑. Vậy anot làm bằng vật liệu: a. Ni b. Pt c. Cu d. Zn khẳng định cực anot vào sơ đồ kết cấu pin như sau:8.27 Cu | Cu2+ || Ag+ | Ag. A. Cu2+ b. Cu + c. Ag d. Ag quy trình nào xảy ra ở catot khi điện phân dung dịch MgCl28.28. A. Mg – 2e → Mg2+ b. 2Cl– – 2e → Cl2↑ d.

Xem thêm: Tổng Hợp Về Táo Đỏ Tân Cương Có Tác Dụng Gì, Táo Đỏ Tân Cương Giúp Ngủ Lâu Hơn Và Ngon Hơn

A, b, c hồ hết sai c. 2H2O – 4e → O2 ↑ + 4H+ quá trình nào xẩy ra ở catot khi năng lượng điện phân dung dịch ZnCl28.29. A. Zn – 2e → Zn2+ b. 2Cl– – 2e → Cl2↑ d. A, b, c hồ hết sai c. 2H2O – 4e → O2 + 4H+ đến sơ vật dụng pin (–) Zn | Zn2+ || 2I – | I2(k) | Pt(r) (+). Biết rứa khử8.30 tiêu chuẩn của Zn2+/Zn là –0,763V cùng của I – / I2 là - 0,540V. Thì E0 của pin sạc bằng: a. –0,223V b. +0,223V c. –1,303V d. +1,303V mang đến phản ứng: 3Ni + 2Fe3+ → 2Fe + 3Ni2+. Search ϕ 0 của8.31. Ni2+/Ni. Biết E0 của sạc pin là +0,194V với ϕ 0 của Fe3+/Fe là: – 0,036V. A. +0,158V b. –0,158V c. -0,230V d. +0,266V mang đến Fe3+ + e = Fe2+ biết = với ϕ 0 = 0,771V.8.32. Nắm khử của cặp lão hóa khử trên là: a. 0,91V b. 0,3V d. A, b, c hồ hết sai c. 0,771V Nhúng tấm đồng vào hỗn hợp CuSO4 0,01M. Biết thế khử8.33 của cặp Cu2+/Cu là +0,34V thì núm của điện rất được tạo. Thành là: a. +0,28V b. –0,28V c. +1,20V d. –1,20V mang đến phản ứng Sn4+ + 2e → Sn2+. Biết cố kỉnh khử tiêu chuẩn8.34. Của Sn4+/Sn2+ là +0,15V với của Sn2+/Sn là –0,136V thì E0 của sạc bằng: a. +0,286V b. –0,286V c. +0,014V d. –0,014V Tính hằng số năng lượng điện ly của axit axêtic. Biết rằng một sạc bằng8.35 một điện cực hydro tiêu chuẩn và một điện cực hydro nhúng vào dung dịch axit axêtic độ đậm đặc 0,01M bao gồm sức năng lượng điện động bằng 0,1998V. A. 1,75× 10–6 b. 1,75× 10–5 c. 1,75× 10–4 d. 1,75× 10–3 yếu tố Ganvanic tự thanh kẽm nhúng vào dung dịch8.36 nitrat kẽm 0,1M với thanh chì nhúng vào dung dịch nitrat chì. 0,02M. Tính mức độ điện cồn của nguyên tố. Biết ϕ 0 của Zn2+/ Zn = - 0,763v ; ϕ 0 của Pb2+/Pb = - 0,126v. A. 0,28V b. 2,8V c. 0,61V d. 6,1V Tính nỗ lực điện rất hydro khi dung dịch điện ly có pH = 38.37. A. +0,194V b. –0,194V c. +0,177V d. –0,177V Tìm giá trị ứng với hằng số cân bằng của phản nghịch ứng oxy8.38 hóa – khử sau, ở 250C.. 2Fe3+ + 2I– → 2Fe2+ + I2 Biết: → fe ϕ = +0,771V 3+ 2+ 0 sắt + e → 2I ϕ 0 = +0,536V – I2 + 2e a. 8,69× 10 b. 8,69× 1020 7 c. 9,25.107 d. Hiệu quả khác. Khi năng lượng điện phân dung dịch ZnSO4 nguyên chuẩn chỉnh trong nước8.39 thì các quá trình ở điện rất Pt vẫn là:. Cực (–) : Zn2+ + 2e = Zn rất (+) : 2OH– – 2e = H2O + ½O2 Tính quá nuốm của quy trình điện phân. Biết phải để thế xung quanh 2,3V mới điện phân được. Biết ϕ 0 ½O2/2OH– = 0,401V; ϕ 0 Zn2+/Zn = - 0,763 V a. 1,17V b. 11,17V c. 1,136V d. 11,27V Một pin gồm một điện rất dương là điện cực hydro tiêu8.40 chuẩn và một điện cực âm là điện cực niken nhúng trong. Hỗn hợp NiSO4 0,01M tất cả sức điện cồn là 0,309V. Cố điện cực tiêu chuẩn chỉnh của niken là: a. +0,25V b. –0,25V c. +0,15V d. –0,15V Biết nạm khử tiêu chuẩn của cặp lão hóa – khử liên hợp8.41. Sau: Cu2+ + 2e → Cu, gồm ϕ 0 = +0,337V. Vậy rứa điện cực khử của điện cực đồng nhúng vào dung dịch muối CuSO4 0,01M nghỉ ngơi 250C ứng với cái giá trị: a. +0,278V b. –0,278V c. +0,396V d. –0,396V Biết thay khử tiêu chuẩn của cặp oxy hóa – khử liên hợp8.42. Sau: Zn2+ + 2e → Zn, bao gồm ϕ 0 = – 0,763V. Vậy cố gắng điện cực oxi hóa của điện cực kẽm nhúng vào dung dịch muối ZnSO4 0,1M làm việc 250C ứng với giá trị: a. –0,793V b. +0,793V c. –0,733V d. +0,733V Biết thế khử tiêu chuẩn của những cặp oxi hóa – khử liên hợp8.43. Sau: Ag+ + 1e → Ag ϕ 0 = +0,799V Zn2+ + 2e → Zn ϕ 0 = –0,763V mức độ điện đụng E của pin có sơ đồ: Zn(r) | Zn2+(1M) || 0 Ag+(1M) | Ag(r) a. +0,036V b. –0,036V c. +1,562V d. –1,562V cho biết sức điện đụng tiêu chuẩn của pin năng lượng điện sau:250C8.44 Sn(r) | Sn2+(1M) || Ag+(1M) | Ag(r) E0 = 0,94V. Tìm giá bán trị tương ứng với sức điện hễ của nguyên tố 250C: Sn(r) | Sn2+(0,25M) || Ag+(0,05M) | Ag(r) E=? a. 0,80V b. 0,88V c. 0,92V d. 0,98V (i) khẳng định sức điện cồn của pin sạc tiêu chuẩn được tạo8.45 thành bởi các điện cực Sn/Sn2+ với Pb/Pb2+. Nếu như = 1M. Và (ii) = 10–5M thì mức độ điện đụng của sạc là bao nhiêu? Biết: ϕ Sn 2 + / Sn = −0,14V và ϕ Pb 2 + / Pb = −0,126V 0 0 a. (i) E0 = 0,028V b. (i) E0 = 0,1335V (ii) E = 0,2670V (ii) E = 0,014V 0 d. (i) E0 = 0,014V c. (i) E = 0,2670V (ii) E = 0,028V (ii) E = -0,1335V Tính hằng số thăng bằng của phản bội ứng:8.46. Sn4+ + 2Fe2+. Biết: ϕ Fe3+ / sắt 2 + = +0,77V và 0 2Fe3+ + Sn2+ ϕ Sn 4 + / Sn 2 + = +0,15V 0 a. 1021 b. 1020 c. 1019 d. 1018 mang lại phản ứng: 2Fe3+ + Sn2+ → Sn4+ + 2Fe2+. Tính mức độ điện8.47. Hễ của sạc ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết: ϕ Fe3+ / fe 2 + = +0,77V cùng ϕ Sn 4 + / Sn 2 + = +0,15V 0 0 a. –0,92V b. +0,92V c. –0,62V d. +0,62V cho thấy thế điện rất tiêu chuẩn chỉnh của điện cực tan bạc:8.48 Ag+(dd) + 1e → Ag(r) ϕ 0 = +0,799V và pin điện có sơ đồ. Sau: Ag(r) | Ag (0,001M) || Ag+(0,1M) | Ag(r) + Điện cầm cố anot, điện nuốm catot cùng sức điện động của pin trên tương ứng: a. +0,621V; –0,740V; –0,119V b. + 0,622V; +0,740V; +0,118V c. –0,621V; –0,740V; –1,361V d. +0,621V; +0,740V; +1,361V Tính sức điện động xảy ra trong pin: Mg | Mg 2+ || Zn2+ | Zn,8.49. ở đk chuẩn. Biết: ϕ Mg 2 + / Mg = −2,37V và ϕ 0 Zn 2 + / Zn = - 0 0,76V a. –1,61V b. +1,61V c. –3,13V d. +3,13V Tính sức điện động xảy ra trong pin: Mg | Mg 2+ || Zn2+ | Zn,8.50. Khi = 0,1M cùng = 0,01M. Biết: ϕ Mg 2 + / Mg = −2,37V 0 và ϕ 0 Zn 2 + / Zn = - 0,76V a. –1,58V b. +1,58V c. –3,22V d. +3,22V Một pin bao gồm điện rất niken nhúng trong dung dịch NiSO 48.51 0,2M và điện rất đồng nhúng trong hỗn hợp CuSO40,4M.. Biết ϕ Cu 2 + / Cu = +0,34V cùng ϕ Ni 2 + / Ni = −0,25V . Pin tất cả sơ đồ sau: 0 0 a. (–) CuSO4 (0,4M) | Cu || Ni | NiSO4 (0,2M) (+) b. (–) Cu | CuSO4 (0,4M) || NiSO4 (0,2M) | Ni (+) c. (–) Ni | NiSO4 (0,2M) || CuSO4 (0,4M) | Cu (+) d. (–) NiSO4 (0,2M) | Ni || Cu | CuSO4 (0,4M) (+) Một pin gồm điện rất niken nhúng trong dung dịch NiSO 48.52 0,2M cùng điện rất đồng nhúng trong dung dịch CuSO4 0,4M.. Tính mức độ điện rượu cồn của pin sinh sống 250C. Biết: ϕ Cu 2 + / Cu = +0,34V 0 và ϕ Ni 2 + / Ni = −0,25V 0 a. –0,06V b. +0,06V c. –0,6V d. +0,6V đến phản ứng: Sn4+ + 2Cu+ +8.53 Sn2+ + 2Cu2+. Biết:. ϕ Cu 2 + / Cu + = +0,153V cùng ϕ Sn 4 + / Sn 2 + = +0,15V 0 0 (i) xác minh sức điện rượu cồn của pin sạc ở điều kiện chuẩn. (ii) khẳng định hằng số cân bằng ở đk chuẩn. A. (i) 0,003V b. (i) +0,017V (ii) 1,26 V (ii) 0,27 c. (i) –0,317V d. (i) +0,317V (ii) 0,27 (ii) 0,27 Biết ráng khử tiêu chuẩn chỉnh của những cặp oxi hóa – khử liên hợp8.54. Sau: 2Ag = Ag+ + 2e ϕ 0 = -0,8V H 2 = 2H + + 2e ϕ 0 = 0,0V (i) Viết cam kết hiệu của pin. (ii) tra cứu sức điện rượu cồn của pin sạc ở đk chuẩn. (i) (–) Ag+ | Ag || H2 | 2H+ (+) a. (ii) +0,8V (i) (–) Ag+ | Ag || H2 | 2H+ (+) b. (ii) –0,8V (i) (–) H2 | 2H+ || Ag+ | Ag c. (+) (ii) +0,8V (i) (–) H2 | 2H+ || Ag+ | Ag d. (+) (ii) –0,8V xác minh sức điện động của: Ag | AgNO3 (0,001M) || AgNO38.55. (0,1M) | Ag. Biết: ϕ Ag + / Ag = +0,8V 0 a. –0,12V b. +0,118V c. –0,62V d. +0,62V Tính E0 với hằng số cân đối K của phản ứng:8.56. 2Fe3+ + 3I–  2Fe2+ + I3–. Biết: ϕ 0 = +0,77V Fe3+ + e = Fe2+ ϕ 0 = +0,535V – – I3 + 2e = 3I a. E0 = +0,235V b. E0 = –0,24V 7 K = 9.107 K = 9,25.10 c. E0 = +1,305V d. E0 = –1,305V 11 K = 9.1011 K = 9.108.57 mang lại phản ứng: Sn4+ + 2Cu+  Sn2+ + 2Cu2+, lúc =. = 0,01M và = = 0,1M. Biết: ϕ Cu 2 + / Cu + = +0,153V và ϕ Sn 4 + / Sn 2 + = +0,15V 0 0 xác định sức điện hễ của pin. (i) khẳng định hằng số thăng bằng ở điều kiện tiêu (ii) chuẩn. A. (i) –0,0715V b. (i) +0,0915V (ii) 262,36 (ii) 1,26 c. (i) –0,2875V d. (i) +0,2875V (ii) 262,36 (ii) 262,368.58 Tính cụ điện cực của điện rất hiđro lúc áp suất khí H2. Bởi 1 với tấm platin sử dụng làm điện cực nhúng vào dung dịch trung tính. A. 0,413V b. – 4,13V c. 41,3 V d. – 0,413 V8.59 Tính cụ điện rất của điện cực hiđro lúc áp suất khí H2 bằng 1 và tấm platin cần sử dụng làm điện cực nhúng vào dung dịch bao gồm pH = 13. A. 7,67 V b. 7,6 V c. 0,76 V d. - 0,767 V 8.60 Tính tích số tan của AgCl trong nước sống 298K (250C). Biết : . ϕ 0 = 0,222v AgCl + e = Ag + Cl- ϕ 0 = 0,799v Ag+ + e = Ag a. 1,66.10-10. B. 16,6.10-10 -12 d. 16,6.10-12 c. 1,66.10 8.61 bạn ta đính 1 pin từ 1 điện cực Pt/Fe3+, Fe2+ (1) cùng một . điện rất Ag+/Ag (2). Biết ϕ 1 = 0,771v cùng ϕ 2 = 0,799v. Nếu nồng độ của các ion ở điện cực (1) cân nhau thì nồng độ của Ag+ sinh sống điện cực (2) phải bằng bao nhiêu nhằm sức điện động của pin bằng không. A. 3,353M b. 0,33 M c. 0,3353 M d. 0,353 M TRẢ LỜI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM1. Một số khái niệm và định qui định cơ bản1c 2a 3d 4b 5a 6b 7a 8d 9c 10c 11d 12b 13a 14a 15c 16b17a 18a 19d 20d 21b 22c 23c 24a 25a 26c 27b 28c 29b 30a31d 32a 33a 34c 35d 36a 37b 38a 39d 40c 41c 42b 43c 44b45b 46d 47c2. Cấu trúc nguyên tử - Định lý lẽ tuần hoàn1c 2c 3c 4 chiều 5c 6c 7a 8b 9c 10a 11d 12c 13b 14d 15c 16c17d 18d 19c 20c 21d 22a 23d 24d 25b 26c 27a 28b 29c 30c31b 32d 33b 34a 35c 36c 37c 38c 39d 40a 41a 42d 43c 44b45a 46b 47a 48c 49c 50b 51a 52d 53b 54b 55b 56a 57b 58c59c 60c 61c 62a 63b 64c 65d 66b 67d 68b 69b 70c 71b 72d73a 74d 75b 76b 77d 78d 79b 80b 81a 82d 83c 84d 85c 86c3. Liên kết hoá học 1d 2b 3b 4b 5d 6b 7d 8b 9d 10c 11d 12a 13d 14c 15d 16c 17a 18b 19b 20d 21a 22c 23d 24c 25b 26d 27d 28d 29d 30d 31c 32c 33b 34c 35d 36c 37c 38b 39b 40d 41b 42d 43a 44a 45a4. Tinh thần tập hợp hóa học 1a 2 chiều 3a 4c 5d 6c 7c 8b 9a 10d 11c 12b 13c 14b 15b 16c 17d 18a 19b 20c 21c 22b 23d 24c 25a 26b 27c 28b 29c 30b 31c 32a 33c 34a 35c 36b 37c 38b 39b 40c 41a 42a 43b 44b 45a 46d 47b 48c5. Nhiệt rượu cồn lực học tập hoá học tập 1d 2a 3b 4c 5d 6c 7d 8c 9c 10c 11a 12d 13d 14a 15c 16a 17a 18a 19c 20b 21a 22a 23b 24a 25a 26c 27d 28a 29d30c 31d 32a 33a 34a 35a 36a 37b 38b 39c 40a 41c 42a 43a 44b 45a 46c 47c 48d 49a 50b 51a 52a 53b 54d 55b 56d 57b 58d 59d 60b 61a 62b 63a 64b 65b 66a 67d 68a 69c 70d 71b 72a 73c 74b 75d 76a 77d 78c 79b 80b 81b 82c 83c 84b 85c 86d 87c 88c 89b 90b 91a 92c 93a 94b 95b 96c 97c 98c 99a 100b 101c 102c 103a 104b 105abc 106a 107a 108b 109b.6. Tốc độ phản ứng 1b 2a 3c 4 chiều 5d 6c 7b 8a 9b 10b 11a 12b 13c 14a 15d 16b 17a 18d 19a 20a 21c 22c 23b 24b 25d 26b 27d 28b 29a 30c 31b 32b 33d 34d 35b 36a 37b 38c 39c 40a 41c 42c 43c 44d 45a 46c7. Dung dịch 1c 2 chiều 3d 4b 5c 6d 7c 8a 9b 10a 11c 12b 13b 14d 15c 16b 17c 18d 19d 20b 21b 22c 23d 24c 25b 26d 27c 28b 29a 30c 31d 32a 33a 34c 35b 36a 37c 38a 39b 40d 41d 42a 43d 44b 45a 46c 47d 48b 49c 50b 51b 52a 53c 54c 55b 56c 57d 58a 59a 60b 61a 62b 63c 64a8. Điện hoá học1b 2b 3c 4c 5d 6c 7b 8b 9c 10b 11d 12a 13a 14b 15d 16d17b 18c 19d 20c 21c 22d 23d 24a 25c 26b 27b 28d 29d 30d31c 32c 33a 34a 35b 36c 37d 38c 39c 40b 41a 42b 43c 44b45d 46a 47d 48b 49b 50b 51c 52d 53a 54c 55b 56a 57b 58d59d 60a 61c